Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Elk jaar vestigen zich meer mensen in onze gemeente en de druk op de woningmarkt is dus groot. We zijn dan ook blij dat Huysackers, met 450 woningen, inmiddels in voorbereiding is. Het is het eerste van de drie te bouwen ‘dorpen’ aan de westkant van Veldhoven. In totaal worden in die dorpen 1250 woningen gebouwd. Ook de geplande bouw van 86 appartementen aan de Noorzijde van Veldhoven neemt iets van de druk van de woningmarkt weg.

Maar laten we er niet omheen draaien: in sommige segmenten is sprake van krapte. We hebben het dan over huisvesting voor starters en eenpersoonshuishoudens. Door de toenemende vergrijzing zal met name de vraag naar éénpersoonswoningen de komende jaren alleen maar verder toenemen. We maken ons de komende vier jaar dan ook sterk voor zoveel mogelijk betaalbare woningen voor starters, doorstromers

en senioren. Vaak worden de tegenstellingen en verschillende belangen van jong en oud benadrukt. Wij zijn er echter van overtuigd dat door samen te wonen, meer begrip voor elkaars behoeftes ontstaat.

We focussen daarbij op herontwikkeling van locaties, in plaats van alleen verdere uitbreiding aan de grenzen van de bebouwde kom van Veldhoven. Dat betekent dat we vooral willen bouwen op plaatsen waar lege plekken ontstaan tussen bestaande bebouwing. Deze zogenoemde inbreidinglocaties ontstaan bijvoorbeeld op plekken waar gebouwen gesloopt worden. Als voorbeeld van waar wij graag woningbouw willen, noemen we de plek waar nu nog de Ganzenpoel en het aangrenzende gebouw ‘Sentrum 70’ staan. Deze gebouwen gaan verdwijnen en wat ons betreft wordt die locatie dan zo snel mogelijk bebouwd. Ook het gebied rond Odeon, aan de Burgemeester van Hoof aan, komt wat D66 betreft in aanmerking voor een meer dan cosmetische opknapbeurt, waarbij woningbouw een serieuze optie is voor ons. Betrokkenheid van bewoners van deze gebieden, vanaf de start van de planontwikkeling, staat voor D66 voorop. Het is ons idee dat door herontwikkeling van dit deel van d’Ekker aan de zuidkant van het City Centrum, er een samenhangend woon-winkel- en verblijfsgebied ontstaat dat het centrum als geheel versterkt.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018