Steun ons en help Nederland vooruit

WMO

D66 vindt dat bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de focus moet liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking. En bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken.

De gemeente moet zorgen dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018