Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Fijn wonen in Veldhoven betekent voor mensen ‘veilig wonen’ in Veldhoven. D66 is blij met talrijke initiatieven in het kader van Buurtpreventie en Buurtapp-groepen. We willen de samenwerking tussen deze initiatiefnemers en de wijkplatformen versterken. Daar waar mensen elkaar kennen, contact hebben, neemt het gevoel van veiligheid direct toe. Daarnaast kan een actieve buurtorganisatie ook op andere fronten waardevol zijn: het schept saamhorigheidsgevoel en heeft ook op sociaal vlak veel voordelen. We vragen de gemeenten en wijkplatforms dan ook de komende vier jaar maatregelen te nemen om het vormen van Buurtgroepen te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van gerichte communicatie over dit onderwerp. De samenwerking van buurtgenoten is op zichzelf al een preventieve ‘maatregel’ namelijk.

Terugkerend onderwerp, en helaas steeds extremer, is de vuurwerkoverlast die op sommige plekken al vanaf half november plaatsvindt. Jongeren die veel en vroegtijdig vuurwerk afsteken zorgen ervoor dat mensen van hun dagelijkse wandeling afzien, hun hond niet meer naar buiten durft en wekenlang afval van vuurwerk in het openbaar groen en de straten ligt. Ook het aantal incidenten waarbij acute medische zorg nodig is door verkeerd gebruik van vuurwerk loopt jaarlijks op. D66 is voorstander van een betere handhaving bij vuurwerkoverlast en het in kaart brengen van de mogelijkheden om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door instellen van vuurwerkvrije zones en handhaving daarvan.

Niet alleen de handhaving van een vuurwerkverbod buiten de toegestane tijden en plekken verdient aandacht. D66 maakt zich ook sterk voor handhaving bij algemene overlast door jongeren op hangplekken. Politie, gemeente en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het terugdringen van overlast. Wij willen dat dit beleid gecontinueerd wordt. Als aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast terug te dringen en handhaving te vergemakkelijken, wil D66 dat deze genomen worden. Een betere verlichting van notoire hangplekken, maar ook van andere donkere plekken in de gemeente, lijkt ons bij voorbaat al een goed idee. Verder vinden we het vanzelfsprekend dat meldingen door inwoners van overlast en gevoelens van onveiligheid op bepaalde plekken, altijd serieus genomen worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018