Steun ons en help Nederland vooruit

Uitgaan, sport en recreatie

Definieerden we ‘Kunst en Cultuur’ al als één van de cementlagen van onze samenleving, dan voegen we daar graag ‘uitgaan, sport en recreatie’ aan toe. Want ook hier geldt dat ze mensen van allerlei achtergronden en leeftijden bij elkaar brengen, om samen plezier te beleven. Daarnaast geldt voor sport en recreatie dat het gezondheidsaspect een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld bij de preventie van ziekten.

In het kader daarvan vraagt D66 aandacht voor het stimuleren van beweging, met name ook door ouderen. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van meer banken langs looproutes. Dit vergemakkelijkt het rusten en stimuleert het maken van langere wandelingen. We denken hierbij aan de parken, maar zeker ook op de looproutes van woonkernen naar de diverse (wijk)winkelcentra.

Als we praten over het belang van sport, praten we natuurlijk ook over het belang van sportverenigingen. Traditioneel gezien zijn er in de sportwereld duidelijke verschillen tussen sporten; het zijn in feite allemaal eigen subculturen: de voetballers, de hockeyers, de korfballers… Om de sociale samenhang onder met name Veldhovense jongeren te versterken, vraagt D66 de gemeente het initiatief te nemen tot de organisatie van een groot overkoepelend sportevenement voor Veldhoven.

Uitgaan lijkt in dit drieluik misschien een vreemde eend in de bijt. Maar ook een levendige horeca houdt Veldhoven aantrekkelijk. Het is dan ook om die reden dat D66 een onderzoek wil naar de ontwikkeling van het uitgaansgebied gericht op jong- volwassenen in Zeelst. Ons uitgangspunt blijft overigens dat de leefbaarheid van Zeelst centraal staat.

De pleinen in Veldhoven zouden wat betreft D66 ook een versterking verdienen, zodat ze meer dan nu geschikt zijn voor evenementen. Vanzelfsprekend is ook hier behoud van leefbaarheid van de omgeving een belangrijk aandachtspunt; evenementen moeten voldoen aan sociale- en milieuvereisten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018