Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijkheid

Wat voor meldingen van overlast geldt, geldt zeker ook voor meldingen over gebrekkige toegankelijkheid van openbare ruimte binnen onze gemeente. Deze moeten serieus genomen worden en aanleiding geven tot actie. Voorzieningen in Veldhoven moeten voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. D66 vraagt hierbij speciale aandacht voor de situatie van mensen met een fysieke en/of visuele beperking. In het City Centrum doen winkeliers er al veel aan om het gebied en de winkels beter toegankelijk te maken voor bezoekers met een rolstoel en rollator. Maar ook op andere plekken binnen de gemeente zou toegankelijkheid beter kunnen. Onze gemeente kent op veel locaties smalle trottoirs met obstakels als lantaarnpalen. De voetpaden zijn er vaak te smal voor rollators en rolstoelen. Dit is zelfs het geval bij aanlooproutes naar sommige wijkcentra. Ook zien we dat bij aanleg, renovatie en onderhoud van wegen en gebouwen maatregelen die de toegankelijkheid van inwoners met een beperking garanderen, vaak buiten beschouwing wordt gelaten. D66 wil de ontoegankelijke plekken in kaart brengen en deze aanpassen. Permanente aanpassing wanneer de blokkade blijvend is, en tijdelijk gedurende de periode dat er werkzaamheden op een locatie plaatsvinden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018