Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Nog niet zo lang geleden concludeerden de werkgevers in de techniek (FME) dat er op korte termijn 120.000 vacatures onvervuld zouden blijven. Er is simpelweg niet voldoende technisch geschoold personeel in Nederland. Dit geldt overigens voor alle scholingsniveaus, van VMBO tot MBO en HBO/WO. Als het al voor heel Nederland geldt, is dit versterkt toepasbaar op onze Brainportregio. Een langdurig tekort aan technische medewerkers heeft gevolgen voor economische groei en welvaart. Als overheid hebben we weinig directe invloed op scholen en al zeker niet op vakkenkeuze door leerlingen en studenten. Wat kunnen we dan wel? D66 wil op Brainport-niveau afspraken maken om de aandacht voor techniek in het basis- en middelbaar onderwijs om te zetten in acties. Daarnaast zijn we al sinds lange tijd een voorstander van de terugkeer van de ‘ambachtsschool’. Elk initiatief in die richting zou wat ons betreft dan ook direct door de gemeente ondersteund moeten worden.

Vanuit MBO en HBO/WO techniek-instellingen wordt natuurlijk ook nagedacht over verbreding en verdieping van activiteiten. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de Health Innovation Campus (HIC) waarover het Maxima Medisch Centrum momenteel nadenkt. D66 spoort de gemeente aan om onderwijsinstellingen die overwegen zich aan te sluiten bij dit initiatief te faciliteren en mee te denken over mogelijke vestigingsmogelijkheden van dependances. Aanwezigheid van onderwijsinstellingen is vaak een vliegwiel voor innovatie. En dat is waar onze regio grotendeels op drijft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018