Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur

Met natuurgebieden, bossen en parken zo dichtbij, genieten veel inwoners van Veldhoven van het buitenleven. Voor D66 is duidelijk dat we natuur nodig hebben om ons goed te voelen. Maar dat niet alleen. Natuurgebieden, parken en groenstroken helpen bij het in stand houden van biodiversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterafvoer. Zeker met het oog op de intensievere regenbuien is toenemende aandacht voor waterafvoer gerechtvaardigd. We zetten dus ook de komende vier jaar stevig in op behoud en bescherming van natuur, natuurgebieden, parken en groenstroken. Door aandacht te vragen voor een grote diversiteit aan planten en dieren in de parken en groenstroken, willen we de biodiversiteit in Veldhoven vergroten.

Speciale aandacht vragen we voor terugdringing van zwerfaval in onze groene gebieden. D66 wil meer afvalbakken langs wandelroutes. We verwachten dat dit ook positief bijdraagt aan de mate waarin baasjes de drollen van hun hond opruimen. Hondenpoep op straat en in parken is nog steeds een grote ergernis van velen. Ook van veel hondenbezitters zelf overigens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018