Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar: hetzij om samen een van de kunsten te beoefenen, hetzij om samen te gaan genieten van wat anderen bedacht en gemaakt hebben. Van toneelvoorstellingen tot exposities en van professionals tot amateurs; kunst en cultuur beslaat een enorm breed spectrum en raakt ontzettend veel mensen in onze gemeenschap. D66 ziet het als één van de cementlagen van onze samenleving en alleen al daarom maken we ons er sterk voor.

We blijven dan ook voorstander van een sterk evenement als kick off van het culturele seizoen. Cult & Tumult was in 2017 voor het laatst. Het is geen nieuws dat we dat als D66 betreuren. We maken ons sterk voor een coördinerende rol van de gemeente om een nieuw evenement van de grond te krijgen. Natuurlijk zal dit in samenwerking met private partijen en gesubsidieerde instellingen moeten gebeuren. Daarnaast wil D66 stilstaan bij het jaar 2021, het jaar dat de gemeente Veldhoven 100 jaar bestaat.

Kunst is in Veldhoven niet alleen iets van een evenement of een expositie. In onze gemeente is kunst overal in de openbare ruimte aanwezig is. Het blijft helaas echter vaak onopgemerkt. Zo is er bijvoorbeeld geen route langs de kunstwerken. Ook missen de meeste van deze werken de meest basale achtergrondinformatie: de kunstenaar is onbekend, het materiaal en de gedachte achter het kunstwerk al helemaal. D66 wil dat de kunstwerken in de openbare ruimte letterlijk in kaart worden gebracht, zodat er en een wandel- en etsroute voor kan worden uitgestippeld. Uiteraard verdienen deze kunstwerken dan ook een informatiebordje met een toelichting.

Omdat Kunst en Cultuur vaak het exclusieve domein van volwassenen lijkt, heeft D66 speciale aandacht voor jongeren. Hoewel we het belang van cultuureducatie op scholen onderkennen en onderschrijven hebben we natuurlijk geen invloed op het curriculum van scholen. Echter, wanneer scholen zich tot de gemeente wenden met vragen over cultuureducatie verwachten we een ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente. Cultuureducatie helpt het ontwikkelen van creativiteit en het ‘out of the box’ denken van kinderen en jongeren. Samenwerking met culturele instellingen en verenigingen maakt het leuker en zorgt voor verankering als jongeren besluiten zich erbij aan te sluiten. Wij zijn ervoor om gesubsidieerde instellingen te vragen een deel van hun subsidie voor dit doel in te zetten. Onze wens tot meer betrokkenheid van jongeren bij kunst en cultuur leidt ook tot een andere vraag, namelijk welke locaties in de openbare ruimte geschikt zijn om, bijvoorbeeld in het kader van kunstlessen, onder begeleiding door jongeren ingevuld te worden met graf ti.

De grote belangstelling voor de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toont aan dat vraagstukken van vrede en vrijheid sterk leven in Veldhoven. Voor D66 betekenen vrede en vrijheid in onze huidige samenleving: de vrijheid om jezelf kunnen zijn, en respectvol om te gaan met iedereen in je omgeving ongeacht geslacht, geloof, status, kleur, geaardheid of politieke overtuiging. Daarom wil D66 de zogenoemde ‘Vredesvlam’, die deze visie symboliseert, naar Veldhoven halen en een prominente plaats geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018