Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

In de afgelopen jaren is het domein van de jeugdzorg van het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Veldhoven pakt haar jeugdzorgtaken op in regioverband. Het is goed om te constateren dat deze samenwerking inhoudelijk, dus voor betrokken jongeren, naar behoren verloopt. De overheveling is door de professionele inzet van gemeenten en betrokken organisaties in die zin dus goed verlopen in onze regio. Over de financiƫle kant van de zaak kunnen we dat helaas niet zo stellen. Het Rijk heeft de Jeugdzorg namelijk bij gemeenten gelegd zonder voldoende financiƫle middelen beschikbaar te stellen. D66 is er voor dat Veldhoven in regioverband het kabinet aanspreekt op deze onevenwichtigheid. Om het simpel te zeggen: er moet geld bij vanuit Den Haag. Intussen gaan gemeenten, zoals ook de afgelopen jaren, samen met zorgleveranciers door met het zoeken naar vernieuwende, passende zorgpakketten om de zorg betaalbaar te houden. We benadrukken dat voor ons het belang van de individuele jongere altijd centraal blijft staan. D66 vraagt verder speciale aandacht voor het intensief betrekken van zorginstellingen, en me name ook scholen. Het komt nu nog te vaak voor dat de scholen pas laat in een zorgtraject betrokken worden. Zij geven aan dit als een gemiste kans te zien en wij zijn het daarmee eens. Preventie vraagt om tijdige inschakeling van scholen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018