Steun ons en help Nederland vooruit

City Centrum

Met trots zien we hoe de Noord Entree van het City Centrum in de afgelopen jaren enorm is opgeknapt. Daarmee lost D66 een van de verkiezingsbeloftes van 2014 in. De nieuwe gevel van het theater, de bioscoop, maar ook het verdwijnen van de parkeerplaatsen tegenover Albert Heijn, dragen bij aan een mooier uiterlijk van het hart van onze gemeente.

Meiveld

Na de Noordentree is het nu tijd voor het Meiveld vindt D66. Natuurlijk, er zijn bouwkundige beperkingen, maar er zijn ook mogelijkheden. D66 wil graag het gesprek aangaan met belanghebbenden aan het Meiveld. Vanzelfsprekend om te horen welke ideeën ze zelf hebben, maar ook om onze eigen gedachten te toetsen: zien ondernemers mogelijkheden voor horeca op de zonnige zijden van het Meiveld? Hoe staan zij tegenover een divers gebruik van ‘de plint’ van het gemeentehuis, aan de kant van het Meiveld?

Burgemeester Elsenpark

Steken we het Meiveld over, dan staan we zo in het Burgemeester Elsenpark. Ook een locatie in het centrum die aandacht verdient. Nu het zwembad daar binnenkort een andere plek krijgt, is er ruimte voor een nieuwe inrichting van dit deel van het centrum. D66 vindt dat het gebied veel meer dan nu het geval is betrokken moet worden bij het centrumgebied. Uitgangspunt voor ons is dat het Burgemeester Elsenpark een groenbestemming blijft, maar dat na afbraak van het oude zwembad er ruimte is voor nieuwbouw die het centrum versterkt. Ook dit is een inbreidingslocatie. Overigens mag de bevoorrading van de bedrijven bij de ontwikkeling van deze plannen natuurlijk niet belemmerd worden. Net als alle herinrichtingen moeten ook deze plannen in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden ontwikkeld worden.

Zuid Entree City Centrum

Dit gebied, de aansluiting tussen de Burgemeester van Hoof aan en het City Centrum, verdient net zo’n upgrade als de Noord Entree de afgelopen vier jaar kreeg. De impact zal net zo groot zijn. Het leegstaande Rabobank-gebouw naast de muziekschool, zal plaats maken voor een nieuwe bestemming. Wat D66 betreft denken we dan nadrukkelijk ook aan woningbouw. De verbinding tussen de Burgmeester van Hoof aan en het City Centrum moet beter worden. Onze plannen voor een herinrichting van het gebied rond Odeon dragen daar al aan bij. Het ideaalbeeld is dat door een betere de aansluiting van de Burgemeester van Hoof aan op het City Centrum, één groot winkel- woon en verblijfsgebied ontstaat; makkelijk bereikbaar, aantrekkelijk en veilig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018