Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018-2022

D66 krijgt het voor elkaar

Met haar verkiezingsprogramma 2018-2022 zet D66 in op passende, betaalbare woningbouw voor elke inwoner van Veldhoven. Daarnaast maakt ze zich sterk voor nieuwe manieren om inwoners bij beleid te betrekken. Een derde pijler is duurzaamheid, onder andere vormgegeven in het voornemen om alleen nog ‘nul op de meter’ bouwen toe te staan op bouwgrond in eigendom van de gemeente. D66 kijkt in haar programma ook kort terug op de afgelopen raadsperiode. Lijsttrekker Ingrid Hartlief: “We kregen heel wat voor elkaar: van een nieuw zwembad tot de terugkeer van de alfahulp. En zo veel meer. Ook de komende jaren hebben we ambitieuze, realistische plannen. Om die waar te maken hopen we op de stemmen van Veldhovenaren”.

Het D66 verkiezingsprogramma is opgebouwd uit drie grote thema’s: Leven, (samen) werken en toekomst.

Goed leven in Veldhoven

De gemeenteraad kan veel doen aan de leefomgeving. De basis daarvan is een passende woning voor iedere woningzoekende. Een betere basisstructuur van de zorg, waarin D66 de scholen willen betrekken. Voor de Veldhovense jongeren zijn initiatieven die actieve sport, uitgaan, kunst en cultuur stimuleren nodig. Verkeersdeelnemers met een beperking wil D66 op weg helpen door zoveel mogelijk obstakels op de route te verwijderen. Verder maakt de partij zich sterk voor schone, veilige doorgaande wandelroutes met meer banken en afvalbakken.

Goed (samen) werken in Veldhoven

De afstand tussen burger en overheid neemt af door inwoners eerder en inhoudelijk te betrekken bij beleidsontwikkeling. D66 ziet hier kansen voor verbetering. De talrijke regionale samenwerkingsverbanden wil D66 evalueren en waar mogelijk samenvoegen of beëindigen. Eindhoven Airport is een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur, de sluitingstijden blijven wat D66 betreft echter van 00.00 u-06.00 u. In bedrijfsverzamelgebouwen op Habraken kunnen als het aan D66 ligt start ups in de circulaire economie aan de slag. Statushouders worden snel klaargestoomd voor de arbeidsmarkt met opleidingen die aansluiten op de eigen werkervaring. Voor expats en buitenlandse kenniswerkers die tijdelijk in Veldhoven verblijven is overheidsinformatie in het Engels beschikbaar.

Goede toekomst in Veldhoven

Het milieu bepaalt onze toekomst. Nieuwbouw op eigen gemeentelijke grondposities wordt straks alleen gebouwd met nul op de meter en bestaande woningen worden duurzaam vernieuwd. D66 wil duurzame experimentele woningbouw die ruimte biedt aan bijzondere gezinssamenstellingen en starters toestaan. De partij gaat ook voor meer veiligheid voor fietsers, met name op rotondes. Zij krijgen meer stallingsmogelijkheden zoals in winkelgebieden en bij bushaltes. Met 45.000 inwoners vindt D66 het belangrijk voor Veldhoven dat er vroege en late, nachtelijke, busverbindingen zijn naar Eindhoven Airport en Eindhoven Centrum.

→ Klik op onderstaand PDF icoontje om het programma te downloaden en te lezen. ←

Gepubliceerd op 18-01-2018 - Laatst gewijzigd op 10-01-2022