Steun ons en help Nederland vooruit

Piet Wijman

Gemeenteraadslid

Veldhoven

Piet (62 jaar), heeft KMA logistiek (Koninklijke Militaire Academie) gedaan en bekleedde leidinggevende en adviesfuncties in de automotive-, financiële – en bouwtoeleveringssector. Daarnaast had hij verschillende maatschappelijke en branchegerelateerde bestuursfuncties. Piet was de afgelopen vier jaar D66 wethouder in het college van burgemeester en wethouders van D66.

Bij zijn aantreden als wethouder in Veldhoven waren zijn voornaamste opdrachten het op orde brengen van het financieel huishoudboekje. Maar ook de besluitvorming rond de bouw van een nieuw zwembad zat in zijn portefeuille. Net als de regionale afstemming over bedrijventerreinen en andere gemeentegrens overschrijdende voorzieningen. Onder Piets leiding zijn in samenspraak met inwoners en betrokken organisaties een nieuwe Stadsvisie gemaakt en is er ook een nieuwe sport0 en cultuurnota verschenen waarmee Veldhoven weer jaren vooruit kan.

Piet staat nummer drie op de kieslijst van D66. Waar gaat de komende jaren zijn aandacht vooral naar uit? “D66 zet zich in voor bouw van woningen, betaalbaar en passend voor iedereen. Dat is ook mijn persoonlijke aandachtspunt. Mijn groene hart maakt dat ik me hard maak voor duurzaamheid in de Veldhovense wijken en op onze bedrijventerreinen. Daarnaast geloof ik in regionale samenwerking, ook daar richt ik mijn focus op.”

Goede plannen combineren ambitie en realisme
- Piet Wijman D66 Veldhoven