Steun ons en help Nederland vooruit

Geef ruimte en kansen: ‘Vertrouwen op de eigen kracht van mensen’.

Na bijna 6 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben, ervoer ik dat men in Nederland meer keek naar onmogelijkheden dan naar kansen. Ik vond dat er meer kansen zijn en dat je kunt kijken wat je eraan kunt doen. Daarom werd ik lid van D66 vanwege het sociaal liberalisme, waarbij ik direct betrokken raakte bij de huidige fractie en direct mijn ondersteuning heb geleverd als fractie lid tot op heden.

Waarom ik graag in de Raad mijn bijdrage wil leveren? Ik weet dat, hoewel het kleine stapjes zijn, we wel degelijk onderwerpen een duwtje de goede richting in kunnen geven door met goede argumenten te komen in een open en helder politiek speelveld.

De economie als gemeente alleen vlottrekken, zal niet lukken. Maar een goed investeringsklimaat creëren voor grote en kleinere bedrijven kunnen we als gemeente en regio wel. Samenwerking met omliggende gemeenten en regio’s zijn daarin onontbeerlijk maar de democratische legitimiteit van die samenwerkingsverbanden is niet altijd gewaarborgd.

Voor de werknemers moet het goed wonen zijn in Veldhoven en dat kan o.a. met een levendig centrum, goede voorzieningen en (culturele, recreatieve) activiteiten en mogelijkheden.

Een goed economisch klimaat bevordert ook welzijn in zijn algemeenheid, waarbij zorg en welzijn toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft, maar vertrouw ook op de eigen verantwoordelijkheid, kracht en ontwikkeling van mensen. Daarbij zullen de transities van de verantwoordelijkheden van zorgonderdelen naar de gemeente binnen goede financiële kaders moeten plaatsvinden, welke een flinke uitdaging zal zijn.

Ik denk dat we met een sterk D66 in de Raad zaken voor elkaar kunnen krijgen en ik ga voor die verantwoordelijkheid.

Portefeuille: Bestuurlijk, Sociaal domein

Meer van Ingrid Hartlief