Steun ons en help Nederland vooruit

Leidt smalle benadering tot tunnelvisie?

De analyse van de Metropool Regio Eindhoven in het ED van 2 juni bood (in de woorden van het ED) een ‘onthutsend inkijkje op de regionale’ journalistiek. Het thema van de gemeenteraadsverkiezingen was de decentralisatie: rijkstaken worden overgedragen aan de gemeenten, inclusief miljardenbezuinigingen. Logisch dat de lokale problematiek alle aandacht krijgt.

Maar los daarvan: D66 heeft inderdaad het uitgangspunt dat Veldhoven op de eerste plaats komt. Wij wonnen bij de verkiezingen en vormden een coalitie met een akkoord dat veel lijkt op ons verkiezingsprogramma.

In dat coalitieakkoord staan ook regionale onderwerpen. Dat is logisch want Veldhoven onderhoudt ruim 40 regionale samenwerkingsverbanden en neemt bovendien prominent deel aan het overleg over de N69, het vliegveld en MRE-programma’s. En dan zijn we ook nog campusgemeente. Samenwerking moet meerwaarde hebben voor alle betrokkenen (vooral een punt van VSA). De twee andere regio-onderwerpen in het coalitieprogramma komen niet terug in de analyse: autonomie van Veldhoven (GBV) en de democratische toets van alle beslissingen die in regionale samenwerkingsverbanden worden genomen (D66).

In 2012 nam de raad de D66-motie aan, waarin het college wordt gevraagd elk kwartaal te rapporteren over alle regionale samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt ook in de gemeente Best, waarmee Veldhoven strategisch en intensief samenwerkt. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden moeten de (gemiddeld 24) gemeenteraden besluiten nemen die doorgaans al een voldongen feit zijn. Nepdemocratie zonder een weg terug. Tenzij je het vooroverleg anders organiseert. Daar gaat het om in het coalitieakkoord. Jammer dat dit alles het ED kennelijk is ontgaan.

D66 Veldhoven schaamt zich niet voor de prioriteiten die zij stelt. Zij heeft wel moeite met de wijze waarop de regionale verslaggeving in haar raadsverslagen en analyses omgaat met beeldvorming. ‘Eigen volk eerst’ vindt D66 sowieso een misplaatst begrip.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018