Steun ons en help Nederland vooruit

Zwartepieten

Het is koud in de raadszaal. Dat schreef het Eindhovens Dagblad in haar verslag over de Algemene Beschouwingen die op 11 november werden afgerond. Die typering klopt maar de oorzaken zijn, zo blijkt uit de analyse, niet helemaal duidelijk. Vast staat dat alle partijen niet alleen bereid, maar ook in staat moeten zijn om de sfeer in de raad om te buigen van negatief in positief. Zwartepieten helpt niet; eerlijk zijn, kleur bekennen, wel.

Het is niet nieuw dat de sfeer in de raad slecht is. Zo is de voorlaatste raadsperiode nog steeds berucht vanwege de ruzies tussen fracties. Ernstige politieke onenigheid ontstaat vaak in de wijze waarop tijdens de formatie afspraken worden nagekomen. Als dat laatste juist niet het geval is, kan teleurstelling lange tijd het politieke beleid van een fractie bepalen. Voor je het weet stel je je negatief op , je werkt liever niet mee aan iets dat jou onthouden werd. Dat lijkt nu de situatie in de raad.

Een analyse van het stemgedrag leert, dat de oppositie geen enkele motie of amendement van de coalitie heeft gesteund. De coalitie steunde vijf van de 13 stukken van de oppositie. In totaal werden 19 moties en amendementen ingediend waarvan drie werden aangehouden. Fracties steunen doorgaans het liefst de programmabegroting, zodat deze raadbreed wordt gedragen. Toch had de oppositie minder dan 5 minuten schorsing nodig om te beslissen tegen te stemmen. Hoewel PvdA (moties) en SV (een amendement, moties) wel succes hadden, stemden ook zij tegen. Met stemverklaring, dat dan weer wel.

Samenwerking wordt in social media gepredikt maar in de raad niet alom gepraktiseerd. Burgemeester Mikkers wil weer kamertemperatuur in de raad en haalt donderdag de fractievoorzitters bij elkaar. D66 heeft dan al geƫvalueerd en verbeterpunten benoemd. Samenwerking moet immers van alle betrokken partijen komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018