Steun ons en help Nederland vooruit

Zadeldekje

Een overwinning kent ook verliezen. Zo werd het D66-zadeldekje afgelopen weekend van mijn  fiets gehaald, vlak voor De Schalm, niemand heeft het gezien, het was avond.  De schaduwzijde van succes? Hoe dan ook: we zijn blij met de verkiezingswinst van D66 in de Provinciale Verkiezingen en meer in het bijzonder met de winst voor Jeroen Hageman. Hij zal opnieuw onze directe lijn naar de Staten zal zijn.

De overwinning kwam nagenoeg exact een jaar na de verkiezingen voor de gemeenteraad. Na één jaar is de ploeg met één wethouder, drie leden in de raad en vier steunfractieleden hard op weg om onze zes verkiezingspunten binnen te halen. De meeste punten staan ook in het coalitieprogramma dus dat kan. Maar Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd en we hebben haast. We zijn immers in een winning mood. En dan is er ook nog de actualiteit de soms voorrang krijgt op het coalitieprogramma.

Welke verkiezingspunten lopen en wat ligt stil, is dan de vraag. Laten we eens van achteren naar voren beginnen. Dan zien we dat we ‘Cultuureducatie voor jeugd en jongeren’ de voorrang geven, ook bij het stellen van prioriteiten bij de bezuiniging op de professionele cultuurinstellingen. ’Het huishoudboekje op orde’ is het uitgangspunt dat op alle beleidsterreinen terugkomt zoals het parkeerbeleid.  ‘Samenspraak in een toegankelijke raad’ maakt dat je niet alleen met coalitiepartijen en het college praat, maar ook met de oppositie in onderhandeling gaat. Het gaat immers om Veldhoven.  Aan ‘impulsen in het centrumgebied wordt gewerkt’,  de detailhandelstructuurvisie, het parkeerbeleid en de komende centrumontwikkelingsplannen zijn er voorbeelden van. ‘De alfahulp is terug’.

Wat loopt nog niet? Het eerste punt van ons verkiezingsprogramma en tevens het moeilijkste voor de gemeente om te regelen: ervaringswerkplekken voor jongeren. Daar gaan we in het tweede coalitiejaar werk van maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018