Steun ons en help Nederland vooruit

Willen moet je kunnen

Woensdag, 15 januari 2014

Hans van Mierlo zei het al: willen moet je kunnen. De boodschap is duidelijk: je houdt zelf je broek op, gelooft in je eigen kracht. Niet iedereen heeft de mogelijkheden zelf de broek op te houden. De samenleving heeft dan tot taak om die burger te helpen. Dat is de essentie van het sociaal liberalisme: je zorgt voor jezelf en voor diegene die dat niet kan.

Dat uitgangspunt staat haaks op liberaal opportunisme, waarbij marktgericht denken en handelen, kan leiden tot egocentrisme en voorbijgaan aan de beperkingen van de marktwerking. Je zou het economisch pragmatisme kunnen noemen. Het zijn gedachten waar je bij stil staat als de programmabegroting 2014 op de agenda van de komende week prijkt. 12 november praat de raad over de plannen die het college heeft met haar gemeente. U bent van harte welkom.

We wisten al eind 2012 dat het college Eersel en Bergeijk wees op de noodzaak van muziekeducatie en dat je de samenwerking ook niet zomaar kunt opzeggen. Deze gemeenten delen met Veldhoven Art4U. We weten ook dat de gemeente SWOVE heeft opgedragen meer en beter samen te werken met een andere partij in het veld naar keuze. Nog dit jaar nam de raad het besluit om het zwembad met een steun van 600.000 Euro nog een kleine twee decennia open te houden. En ’t Oude Slot, daarover werd eerlijk gezegd niets gezegd en ook niet over De Schalm, en de bibliotheek. Maar dat was allemaal een jaar geleden, of wat korter. Nu weten we dat we moeten praten over de gerede kans op sluiting van zwembad, museum en muziekschool. We weten ook dat SWOVE niet gedraaid komt met Severinus. Eén kleine troost: het college komt niet gedraaid met haar verklaring dat de procesgang van vier naar drie wethouders juridisch juist was.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018