Steun ons en help Nederland vooruit

Het weer klaart op

De Algemene Beschouwingen (AB) – waarin de programmabegroting van het volgende jaar wordt besproken- onderscheidde zich van de vorige twee door een algemeen positieve insteek. Die ontwikkeling brengt hoop op de afronding van een aantal hoofdpijndossiers.

Twee jaar na de verkiezingen is er weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het accent in de debatten lag tijdens de AB niet op de verschillen maar de overeenkomsten in standpuntbepaling. Een aantal moties en amendementen kon daardoor gezamenlijk door coalitie- en oppositiepartijen worden ingediend.

Die positieve ontwikkeling zag je terug in de discussie over een belangrijk onderwerp, een zwembad voor Veldhoven. Belanghebbenden van het zwembad hebben de handen ineengeslagen en dienden een plan op hoofdlijnen in voor een nieuw zwembad. Dat plan wordt nu verder uitgewerkt. D66 is blij met dit burgerinitiatief, het behoud van het zwembad staat immers in onze verkiezingsprogramma’s van 2010 en 2014.

Natuurlijk sprak een enkele opponent populistisch over de burger die moet redden wat de raad laat varen. Men sprak wel van een omgekeerde wereld,  en van een college dat haar verantwoordelijkheid niet zou nemen. Eerder dit jaar zijn kerntaken benoemd. De raad vond in het voorjaar dat het voorzien in een zwembad geen gemeentelijke kerntaak is. Het burgerinitiatief biedt nu nieuwe mogelijkheden.

Het terugdringen van de woonlasten is wel een kerntaak. Dat lukt met de opbrengst van afvalstoffen. Kleding is een afvalstof en wordt nu nog opgehaald voor het goede doel. Het college wil de raadsbeslissing uitvoeren en biedt de goededoelenorganisatie, het Pastoor Vekemans Fonds, dezelfde mogelijkheden als voor andere organisaties die restmateriaal (papier) ophalen. Gelijke monniken, gelijke kappen, de bal ligt bij het fonds.

Misschien nog belangrijker was de volle publieke tribune met burgers die veel vrije tijd uittrokken voor een kennismakingscursus over lokale politiek. Misschien worden zij raadslid. D66 hoopt het van harte

Laatst gewijzigd op 22 november 2018