Steun ons en help Nederland vooruit

Vrij baan voor het zwembad

September 2016: een grote manifestatie op het Meiveld voor behoud van het zwembad; oktober 2017: unaniem neemt de raad het besluit tot nieuwbouw van het zwembad. Wat gebeurde er in die 13 maanden?

Tijdens de bouw van de Kempen Campus waren er al plannen om het zwembad naar die locatie te verplaatsen. Probleem: niemand vindt het leuk om ’s-avonds langs stille wegen te gaan sporten in een nagenoeg verlaten omgeving. Ook de aanhoudende sluiting van zwembaden in het land maakte het voortbestaan van Den Ekkerman onzeker.

Twee redenen om toch door te gaan: veel gebruikers, waaronder Njord, die tot de toppers van het land kan worden gerekend, en de locatie: het zwembad ligt ideaal voor elke leeftijd en elke gezinssituatie. Zwembad en centrum versterken elkaar. In dat standpunt stond D66 lang alleen. Sommigen wilden een groter zwembad dan Veldhoven kan betalen; anderen zagen bovenwelstandige woningbouw rondom het parkje zodra de laatste resten van het oude bad waren geruimd. Nu komt er een kleiner zwembad, blijft de goed lopende sporthal waar die hoort en wordt in het centrum gekeken naar alternatieven voor gebruikers van D’n Uitwijk.

Waardoor is het toch goed gekomen?

Waarschijnlijk doordat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid namen. Een wensenlijstje veranderde in een concreet plan met hoog realiteitsgehalte op een goed bereikbare locatie voor Veldhovenaren en omgeving.

We zien in 2016-2017 een belangrijke kanteling in Veldhoven: van zorggemeente naar regiegemeente waarin burgers en belangengroepen zelf aan de slag gaan, de gemeente heeft een terughoudende taak. En dan de planning. In 2016 stemde de raad nog tegen nieuwbouw. Daarbij speelde een mogelijke WOZ-verhoging een rol. Nu kon de raad zich unaniem uitspreken voor een bescheidener plan met een degelijke financiering van D66-wethouder Piet Wijman en zonder WOZ-verhoging.  In maart staat de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. Wie weet, hielp dat gegeven ook een handje bij de besluitvorming.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018