Steun ons en help Nederland vooruit

Vluchtelingen, afvalstoffen en de auditcommissie

Het aantal punten op de raadsvergadering van 15 september was bescheiden, maar zij waren alle politiek heel belangrijk. Het meest actueel was de vluchtelingenopvang, een onderwerp ‘vreemd aan de agenda’, dus tijdens de vergadering ingebracht. In dit geval was dat op ons initiatief door de coalitie. Alle aanwezige fracties sloten zich aan bij de indieners, een bijzondere ontwikkeling die wij nog niet eerder meemaakten. Het illustreert hoezeer de nood van de vluchtelingen wordt gevoeld in Veldhoven. Alle raadsleden willen een actief beleid van het college. De motie werd omarmd door de wethouder.

De wijziging van de verordening Afvalstoffen raakt ons in onze dagelijkse routine. D66 heeft zich altijd kritisch opgesteld ten aanzien van de wijze waarop werd omgegaan met de afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven. In de verordening zien we echter veel terug van de voorstellen die de burgers van Zeelst en Meerveldhoven hebben ingediend. Zij hebben loyaal meegewerkt aan die proef. De nieuwe afvalinzameling zal zeker wennen zijn. Wennen aan afvalscheiding in de eigen tuin en aan controle op oneigenlijk gebruik van de kliko’s. Budgetneutrale afvalinzameling vraagt om burgers die alleen de eigen kliko’s gebruiken en dan ook nog uitsluitend op de voorgeschreven wijze. Ook wennen: de afval zo kort mogelijk voor het tijdstip van ophalen aan de straat zetten. De systematiek is te overzien en is weer een bescheiden afslag op weg naar een duurzame samenleving.

Gemeentelijke financiën is een vak apart. Daarom heeft de raad een auditcommisie. Om de kennis in de fracties te vergroten en het werk van de commissie te verlichten is dat aantal met de nieuwe verordening uitgebreid tot twee leden uit de coalitie en twee uit de oppositie. Dankzij de toetreding van steunfractieleden (voor ons is dat Hein) kunnen ook kleinere fracties bijdragen aan onderbouwde besluitvorming in de raad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018