Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwen

De agenda van de laatste besluitvormende vergadering van dit jaar leidde tot maar weinig discussie. Een dergelijke eenstemmigheid draagt bij aan positieve beeldvorming op de publieke tribune; en daarmee aan vertrouwen in de gang van zaken in de raad.

Natuurlijk, niet iedereen laat altijd het achterste van diens tong zien, evenmin als in het normale maatschappelijke verkeer. En zeker: er zijn raadsleden die zonder duidelijke reden niet deelnemen aan het politieke debat, of zelfs regelmatig afwezig zijn. Deze tekortkomingen zijn voor de kenners op de publieke tribune ook zichtbaar.

Die publieke tribune wordt weer wat voller, zoals meestal in de aanloop naar de verkiezingen. Een aantal van die bezoekers volgde onlangs een cursus van de gemeenten Waalre en Veldhoven. De cursus is bedoeld voor burgers die niet actief zijn in een politieke partij. Zij maken kennis met politiek en kunnen vaststellen of lokale politiek voor hen een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding is. Waarschijnlijk komt er een nieuwe serie, de cursus was overtekend!

Op de laatste ‘normale’ zaterdag van het jaar organiseerde de fractie weer een ‘In Gesprek Met’. Wij vroegen ruim 70 burgers in het City Centrum naar hun wensen voor 2017 (Elders op de site leest u er meer over). Hun wensen mochten, maar hoefden niet over politiek te gaan. Natuurlijk kwamen er desondanks veel wensen ten aanzien van de politiek, meestal landelijk gericht, maar ook wel lokaal. Overheersend was de wens naar een respectvolle omgang met elkaar: niet alleen in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad, maar ook in de media. Alleen als politici respectvol met elkaar omgaan in de politieke arena en in de media kun je vertrouwen behouden in de volksvertegenwoordigers die je gekozen hebt. Die boodschap nemen we mee naar het nieuwe jaar, waarin de leden van D66 haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan kiezen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018