Steun ons en help Nederland vooruit

Veldhovense politiek loopt averij op

De Veldhovense politiek heeft flinke averij opgelopen door een onverwachte coalitiewisseling en door de wijze waarop sommige media daarmee omgingen. D66 maakte impopulaire keuzes en zette in een aantal gevallen zelfs vriendschappelijke banden op het spel. Waarom? Omdat D66 ziet dat de gekozen route, het coalitieprogramma, goed in elkaar steekt. We boeken resultaten en dat is voor ons leidend.

De oorzaak van deze storm was het gebrek aan consistent beleid bij een coalitiepartner. Daarop aangesproken toonde deze twijfel over de afspraak om het coalitieprogramma verder uit te voeren. Voor de zittende wethouders was dit een onwerkbare situatie. En er was tijdsdruk, daar de komst van een nieuwe wethouder voor die partij zich aandiende. Dan zit je midden in een flinke crisis.

Had die crisis voorkomen of bezworen kunnen worden? Wij denken van niet. Het coalitieprogramma verwoordt beleid dat het hoofd biedt aan een aantal majeure problemen. De belangrijkste zijn het financieringstekort en de decentralisatie van centrale overheidstaken in de zorg, waardoor Veldhoven meer moet doen met minder. Twee andere zijn de bezuiniging van 800 duizend euro op de cultuurinstellingen en de slechte ontwikkeling van het centrumgebied. De kracht van het coalitieprogramma is de samenhang van maatregelen waardoor deze problemen kunnen worden opgelost.

De gemeentelijke financiën zijn ondanks de recente crisis bijna op orde.  De decentralisatie wordt goed uitgevoerd. Door een aantal initiatieven wordt het centrumgebied een winkel-verblijfsgebied waarin het zwembad een belangrijke rol kan spelen. De Schalm is weer state of the art en een nieuwe bioscoop ziet het aantal bezoekers wekelijks stijgen. Nog veel belangrijker is de samenwerking tussen de muziekschool, het theater, de bibliotheek en het museum. Zij gaven in de raadsvergadering aan dat zij achter de reorganisatie staan en wezen daarbij op de eerste resultaten.

We zijn er nog niet maar liggen op koers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018