Steun ons en help Nederland vooruit

Samenspraak in een uur

De besluitvormende vergadering van dinsdag 14 juni duurde slechts een uur. Is de raad uitgepraat?

De agenda was kort. De Economische Visie, een belangrijke beleidsnota over het te voeren beleid in de komende jaren, vroeg nagenoeg de volledige vergadertijd. Uw fractie staat achter de visie maar had moeite met  twee punten.  Het belangrijkste punt was het niet benoemen van momenten waarop raad en college de stand van zaken opmaken. D66 wil jaarlijks of vaker als dat nodig is die momentopname kunnen maken. Daarin was niet voorzien. GBV, CDA en PvdA stonden in wisselende mate op hetzelfde standpunt. De wethouder zei toe dit te willen gaan doen op basis van de publicaties van Brainport op dit gebied. Het tweede punt was het algemene karakter van de visie. D66 vond de visie niet voldoende specifiek voor Veldhoven. Dit punt kwam nauwelijks meer aan de orde.

De Veldhovense raad maakt werk van Samenspraak. Dit betekent dat belanghebbenden, zoals in deze visie het lokale bedrijfsleven, bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de visie. Dat kan tot gevolg hebben dat een visie meer algemeen van inhoud wordt dan raadsfracties zouden willen.

Het college werkt de visie uit in specifieke uitwerkingsnota’s. Die worden niet altijd aan de raad aangeboden, en zo dreigt de kans dat de raad op termijn haar controlerende rol op dit beleidsterrein mist. Hoe voorkom je dat? Door vooraf heel duidelijke en toetsbare kaders aan te geven die het uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling van de visie. Die kaderstelling is daarmee de belangrijkste taak van de raad bij de visieontwikkeling. De raad laat los,  delegeert aan  haar college en toetst het college regelmatig.  En daarmee is de cirkel weer gesloten.

De Rekenkamercommissie onderzoekt de wijze waarop raad en ambtelijk apparaat omgaan met Samenspraak. Binnenkort komt hun rapportage aan de orde in de besluitvormende raadsvergadering.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018