Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor debat

De besluitvormende vergadering van 28 maart leek aanvankelijk een routineuze aangelegenheid. Het merendeel van de onderwerpen was immers een hamerstuk, een onderwerp waarover in de oordeelsvormende vergadering in feite al een besluit is genomen. Toch bleek een aantal agendapunten aanleiding voor een debat, en dat is tamelijk opmerkelijk in de Veldhovense raadsvergadering.

Aan een besluitvormende vergadering gaat de oordeelsvormende vergadering vooraf. Vaak blijkt tijdens die vergadering dat de raad een meerderheidstandpunt inneemt, waardoor het raadsvoorstel als ‘hamerstuk’, dus voor akkoord, naar de besluitvormende vergadering kan. Daardoor bestond op 28 maart de agenda voor 50% uit hamerstukken, uit drie bespreekstukken plus een motie vreemd aan de agenda. Die motie kreeg de nodige aandacht. Hoewel menig raadslid zich afvroeg of het onderwerp –verkiezingsborden- op de agenda stond als tijdvulling, vonden de debaters het heerlijk om elkaar eens de nieren te laten proeven zonder dat er politiek kwalijke gevolgen uit voort zouden komen. Een debat ‘in vrijheid en blijheid’. Waarom gebeurt dat niet vaker?

De belangrijkste reden is waarschijnlijk de Veldhovense politieke cultuur waarin de raad zich reactief opstelt, en het initiatief doorgaans aan het college laat. De raadsleden stellen vragen aan het college, soms debatteren ze met het college, maar van debat tussen raadsleden is weinig sprake. Oefening baart kunst, maar de kunst van de discussie wordt weinig gepraktiseerd en daarom niet aangeleerd. Voor veel nieuwe raadsleden is het daardoor moeilijk om na de verklaring in eerste termijn in debat het woord te voeren.

Een tweede reden is de nadrukkelijke wens van de raadsvoorzitters om vergaderingen zo kort mogelijk te houden. Daartoe worden soms zelfs debatten afgekapt. Een compacte vergadering wordt gewaardeerd, maar in Veldhoven is soms weinig tijd voor gedachtenwisseling. Dat is jammer, want de eerste vergadering van de lente leerde dat het ook anders kan. En leuker.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018