Steun ons en help Nederland vooruit

Raad kiest voor trio

2013- blog 9

“Het college komt niet gedraaid met haar verklaring dat de procesgang van vier naar drie wethouders juridisch juist was.” We kondigden dit al aan in de vorige blog en tijdens de algemene beschouwingen in tweede termijn bleek dat we het bij het rechte eind hadden. De beslissing van het college was juridisch en democratisch absoluut niet gedekt. Toch moesten wij ons amendement intrekken waarin we het aantal wethouders op vier wilden houden. Geen partij wilde het voorstel steunen en een amendement indienen dat niet wordt aangenomen is net zo kortzichtig als bezuinigingen voor bestuurskracht laten gaan.

Waarom vinden we een trio te klein? Regeren is vooruit zien. Het college heeft veel plannen en strakjes krijgt het college nog veel meer voor haar kiezen. Dan worden rijkstaken overgeheveld, maar met minder geld dan het rijk nu heeft. Dat kan het college volgens ons niet aan, burgemeester en wethouders hebben nu al moeite met de werklast. Voorbeelden uit het recente verleden? Op 12 november werd tijdens een reguliere raadsvergadering ambtelijk tekortschietend werk van het huis gerepareerd door de raad. Een gedupeerde inwoner werd in haar gelijk gesteld. In diezelfde vergadering konden voor de hand liggende vragen over de bebouwing van een rotonde niet worden beantwoord. En nog recenter: op 26 november werd een bestuurlijke visie, die in een eerste vergadering eigenlijk al afgeschoten was, zonder noemenswaardige aanpassingen opnieuw ingediend en uiteindelijk teruggetrokken. Een derde wethouder wordt rond die datum door een adviesraad gecorrigeerd op onbesuisd beleid. En voor al die zaken is het college verantwoordelijk. Daarom maken wij tijdens de verkiezingen weer een punt van het aantal wethouders. Willen moet je kunnen. Als je wilt besturen dan moet je voor de noodzakelijke middelen zorgen. ‘Verkiezingen’ betekent durven kiezen. Dat geldt voor de kiezer én voor de gekozene.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018