Steun ons en help Nederland vooruit

Praatjes voor de vaak?

In haar laatste zitting voor het zomerreces keurde de gemeenteraad na nogal wat discussie de jaarcijfers 2016 en de Voorjaarsnota goed. De meeste belangstelling ging echter uit naar het aanstaande vertrek van raadsvoorzitter Jack Mikkers naar ’s-Hertogenbosch.

De oppositiepartijen plaatsen opnieuw de jaarstukken van 2016 op de agenda. De reden was dat de accountant het optimisme van de het college niet deelt met betrekking tot de kansen voor het resterende deel van Habraken. De accountant vond de visie overigens niet onterecht. Wethouder Wijman van financiën herhaalde wat al in de oordeelsvormende vergadering was gezegd. Einde discussie. Waren dit oppositionele praatjes voor de vaak?

Je zag die merkwaardige opstelling terug in de bespreking van de Voorjaarsnota. Die nota geeft de ontwikkelingen aan van de gemeentefinanciën; het is de opmaat tot het beleid in 2018. De raad moet in 2018 rekening houden met een tekort als gevolg van stijgende lonen en prijzen. Sommige oppositiepartijen hadden moeite met de kaders in de nota. Kaders die de raad zelf nog kort geleden had vastgelegd. Bovendien is in de kerntakennota het beleid op hoofdlijnen voor enkele jaren bepaald. Als je de kaders opnieuw wilt definiëren dan heropen je een discussie die al jaren heeft geduurd. Maar die stap wilden de woordvoerders niet zetten. De vraag blijft dan: waar ging dinsdagavond de discussie dan eigenlijk om?

Tenslotte was er de motie vreemd aan de agenda. De motie vraagt om een signaal van het college richting Den Haag met betrekking tot laagdrempelig stemmen in het stembureau. Die motie leverde nogal veel discussie op. De raadsvoorzitter pakte dit op en vatte de doelstelling van de motie en de reacties van de fracties bondig samen. Mikkers redde zo de motie en toonde zich daarmee de burgervader van wie we node afscheid moeten nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018