Steun ons en help Nederland vooruit

Muziekschool: Harmonieus slotakkoord

Het klinkt niet alleen wrang, dat was het ook: een raad die uitsluitend in een motie van treurnis één geluid kon laten horen.

In de vorige raadsperiode besloten toenmalige coalitiepartijen VSA, VVD en CDA om een miljoen te bezuinigen. Na een aantal jaren vooruitschuiven van een plan van aanpak besloot de raad in 2013 tot uitstel tot na de verkiezingen. De nieuwe coalitie maakte er meteen werkt van. Het zwembad wordt afzonderlijk aangevlogen, van de resterende acht ton werd uiteindelijk € 675.000 gehaald. Het restant wordt gevonden in verhuur van de vrijgekomen etage in de bibliotheek.

Minstens zo belangrijk is de structurele samenwerking die de culturele partijen in  3,5 jaar hebben bereikt. Zij speelden een glansrol. Natuurlijk is er ook een stuk dat in mineur moest worden behandeld: het mislukken van de verplaatsing van de muziekschool naar de vrijgekomen etage. Daarvoor brengt de markt een te hoog bedrag in rekening. De muziekschool blijft op haar plaats. Jammer? Ja! Cult en Tumult leerde opnieuw dat mensen naar het Meiveld komen als er wat te doen is. Concentratie van cultuur op één locatie maakt die gang op termijn vanzelfsprekend. De locatie van de muziekschool valt daarmee uit de toon, maar met creativiteit en wat meer lef van de raad zijn er voldoende mogelijkheden voor dit aantrekkelijke gebouw. D66 ziet mogelijkheden om het pand te combineren met de ontwikkeling van de omgeving van de muziekschool. In Eindhoven is een aantal aansprekende voorbeelden te vinden. Maar één fractie was daarmee niet bekend en heeft er weinig vertrouwen in.

Uiteindelijk was de wethouder nodig om een motie van treurnis op te stellen waarin college en alle raadsleden zich konden vinden. De strekking: dit hebben we met z’n allen niet goed gedaan. Het optreden was niet goed, maar de finale stemde tot een unaniem akkoord.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018