Steun ons en help Nederland vooruit

MRE in wording

Enkele maanden geleden maakte het ”Samenwerkingsverband Regio Eindhoven” plaats voor “Metropool Regio Eindhoven”. De organisaties lijken op elkaar maar de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten. Een aantal taken, zoals openbaar vervoer, is teruggegaan naar de provincie, de MRE is kleiner en fungeert als een denktank voor vraagstukken met een regionaal karakter. De denktank bestaat uit onder meer een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en zogenoemde werktafels waar nagedacht wordt over en inhoud gegeven wordt aan zaken als zorg en economie.

In deze constructie was geen plaats voor een democratische toets op de werkzaamheden. Raadsleden kunnen zich aanmelden voor een werkgroep, en er is een kerngroep van raadsleden die de gang van zaken volgt en becommentarieert. Een raadslid wil greep hebben op de onderwerpen die zijn gemeente wel raken maar waarvoor het lid alleen maar mag ‘tekenen bij het kruisje’. Eén van de belangrijkste wensen van die kerngroep is om voorstellen waarover de raad zich moet uitspreken voortaan tijdig aan te bieden in plaats van een heel korte tijd voor de besluitvormende vergadering. Die wens lijkt te worden gehonoreerd en er komt mogelijk een forum van raadsleden die gevraagd en ongevraagd adviseren en de voorstellen die aan de 21 gemeenteraden worden voorgelegd becommentariëren. Elke raad mag twee leden kiezen die namens de raad, en dus niet namens een politieke partij, in dat forum plaats nemen.

De bestuurders van de MRE (doorgaans burgemeester of wethouder) geven de indruk niet enthousiast te zijn over dit meekijken in de keuken van de regionale samenwerking. Dat is begrijpelijk, maar ook onverstandig. Of je nu wilt of niet de gemeenten kunnen het niet meer alleen. Als samenwerking niet lukt, zo laat Den Haag regelmatig weten, dan worden gemeenten opgenomen in een groter verband, lees annexatie. En daar zit niemand op te wachten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018