Steun ons en help Nederland vooruit

Levendigheid in de raad

De laatste besluitvormende vergadering van dit jaar had onmiskenbaar een D66-profiel door onze motie met betrekking tot het raadsvoorstel “Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven’. Die agenda is nodig om de samenwerking tussen Eindhoven en haar acht buurgemeenten goed te regelen. Aan het begin van de vergadering ging de aandacht echter naar het vertrekkende en het komende raadslid van de D66-fractie. Het nieuwe lid is Hein van der Reijden. Hij was al bijna vier jaar steunfractielid. Hein volgt Adrienne van Pelt Kamphuis op.

Adrienne was sinds 2010 lid van de raad. Economie, Eindhoven Airport en raakvlakken met jeugd waren de belangrijkste pijlers van haar werk. Burgemeester Demmers noemde haar maatschappelijke betrokkenheid. De fractie zal haar eigen stijl van debatteren bijblijven: los en heel direct, bijna als een ‘straatvechter’. De meeste raadsleden waardeerden die opstelling, en dat is opvallend in een raad waar relatief weinig wordt gedebatteerd. Adrienne nam afscheid om persoonlijke redenen met de woorden: “Ik dank deze raad voor de hele fijne samenwerking gedurende bijna acht fantastische jaren”.

Debatteren draagt bij aan opinievorming en daarmee tot besluitvorming in de raad. Veldhovense raadsleden wisselen vaker van gedachten met het college dan met raadsleden. Jammer want het volgen van debat in de raad maakt besluitvorming voor burgers zichtbaar. Bovendien maakt het debat de vergadering levendiger. Een werkgroep heeft gewerkt aan bevordering van die levendigheid. Mogelijkheden zijn onder meer een wat actievere overlegstijl (spreekstoel, visualisatie van het onderwerp), de gast van de raad en videoverslagen. Dinsdagavond werden de eerste ervaringen opgedaan.

De motie werd aangenomen met de stemmen van PvdA en CDA tegen vanwege vermeende overbodigheid. De 21 andere leden waren het echter eens met fractievoorzitter Ingrid Hartlief. Ingrid wees op nut en noodzaak om als raad de beleidsontwikkeling in het stedelijk gebied nauwgezet te kunnen volgen en sturen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018