Steun ons en help Nederland vooruit

Lente

Een klein jaar na de verkiezingen lijken coalitie en oppositie elkaar wat beter te vinden in het raadswerk. Dat is de conclusie na een lange oordeelsvormende vergadering die over twee dagen werd verdeeld.

De samenwerking in de gemeenteraad maakte een valse start doordat sommige fracties nog moeten wennen aan hun coalitie- of oppositierol. Zo zit D66 voor het eerst in de raad als coalitiefractie. Het raadswerk verandert omdat dit niet langer geleid wordt door de D66 standpunten maar vooral door het coalitieprogramma. Als oppositiepartij ben je minder gebonden dan in een coalitie. Je inbreng wordt op een goudschaaltje gewogen. Desondanks blijven je boodschap, je  idealen en verkiezingsprogramma leidend.

Terug naar de positieve ontwikkeling in de raad. In oordeelvormende vergaderingen worden doorgaans uitsluitend vragen gesteld en voorlopige standpunten meegedeeld; van debat is nauwelijks sprake. Op dinsdagavond zag je een verschuiving, er kwamen meer vragen, interrupties gingen over inhoud, niet over procedures. Voorzitter Groenendijks waarschuwing te waken voor gekissebis hielp.

Wat zijn de standpunten? Het voorstel voor afvalverwerking wordt nog eens bekeken, op een aantal punten moet dat beter kunnen worden uitgewerkt. Ook de kerntakendiscussie wordt vervolgd, maar met een oppositie en coalitie die elkaar op veel punten kunnen vinden en daarop werd raadbreed de aandacht gevestigd. Over de bezuiniging van € 800.000 op de professionele cultuurinstellingen denken de partijen ook nog na, maar wel aan de hand van het voorliggende raadsvoorstel. De oppositie wil dat daarin de vastgoedproblematiek wordt benoemd.

De coalitie ziet wel relaties tussen gebouwenexploitatie en vastgoedbeheer, maar vindt de bezuinigingsoperatie los staan van het gemeentelijk vastgoedbeleid. Als het gescheiden houden van het vastgoedbeleid en de bezuiniging door de cultuurinstellingen ook door de oppositie wordt onderschreven ligt een brede steun in de raad voor de hand. En dat heet een eerste lentedag in het Veldhovense politiek landschap.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018