Steun ons en help Nederland vooruit

Knipmessen

De Algemene Beschouwingen mag men zien als het politieke hoogtepunt van het jaar. De programmabegroting voor het nieuwe jaar wordt gepresenteerd waardoor niet alleen de financiële, maar ook de andere beleidsplannen op de agenda staan. In Veldhoven was het gebruikelijk dat enkele tientallen moties en amendementen worden ingediend. Sinds een aantal jaren neemt dat aantal af en worden deze initiatieven op een ander moment genomen. De indieners leggen nu meer de nadruk op de actualiteit of op de financiële consequenties van de voorstellen. Tussen de eerste termijn, 28 oktober, en de tweede termijn, 11 november, kunnen partijen op basis van de eerste termijn  hun moties en amendementen aanpassen op wat andere partijen in eerste termijn hebben ingebracht en bespreken.

De inbreng in eerste termijn van D66 was bescheiden. De programmabegroting volgt het coalitieprogramma, is daarvan een uitwerking. Wij zijn  blij met beide beleidsstukken en dan heb je weinig nieuws te melden in de raad. In zo’n situatie ben je vooral alert op de inbreng van de oppositie. Komen zij met initiatieven waarmee je wat kunt? Dat is afwachten want concrete moties en amendementen werden nog niet aangekondigd, wel ideeën in die richting. D66 gaat die initiatieven steunen daar waar zij een verbetering zijn van de collegeplannen. Mogelijk nemen de wenkbrauwen bij een aantal lezers een vragende vorm aan. Is dat wel verstandig, de oppositie steunen? D66 vindt van wel. De lokale politiek wordt gekenmerkt door dualisme. Dat betekent dat binnen een partij wethouder(s) en fractie een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zoals het zaterdag op het 100e Congres van D66 werd verwoord: de fractieleden zijn geen knipmessen van het college maar moeten wel drie keer nadenken voordat  zij een collegebesluit afserveren dat niet haaks staat op het lokale D66-beleid. Die houding mag u van ons verwachten, de 11e van de 11e.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018