Steun ons en help Nederland vooruit

Kerntakendiscussie: hypotheek op de toekomst

Politiek Veldhoven houdt zich momenteel bezig met de kerntakendiscussie; een discussie waarin je vaststelt welke taken de gemeente binnen afzienbare tijd en wat verder weg op zich moet nemen. In zekere zin neem je daarmee een hypotheek op die toekomst. Ondanks dat belang bleef de inbreng bij het merendeel van de fracties beperkt tot procedurele beschouwingen en vaak vage visies op straks. In deze eerste blog van dit jaar niet het traditionele sfeerverslag van een besluitvormende vergadering, maar een beeld van de oordeelsvormende vergadering van 26 januari, die enigszins de sfeer van Algemene Beschouwingen had. Op 22 maart worden de kerntaken bepaald.

Wat vindt D66 belangrijk voor Veldhoven? Wij noemden vijf kerntaken: jeugd, de wijken, het centrumgebied, de regio, het milieu en dat alles met het huishoudboekje op orde. Voor D66-ers vanzelfsprekende keuzes; punten die in het verkiezings- en coalitieprogramma staan en deels al gerealiseerd worden. Wij verwachten dat de meeste fracties op 16 februari in de extra oordeelsvormende vergadering ook deze punten inbrengen. De wijze van invulling, de mate van prioritering, zal onderling afwijken.

Eén trend tekende zich tijdens de vergadering duidelijk af.  Jongeren blijven waar mogelijk in de luwte, maar gemeentelijke subsidies en werkzaamheden voor verenigingen op sport- en cultuurgebied die voor rekening van de gemeente komen, nemen af Deze organisaties zullen financieel zelfstandig(er) moeten worden.

B&W gaf in de voorbereiding geen financiële informatie om een discussie zonder kostenconsequenties te bevorderen. Wij vonden dat betuttelend, de meeste fracties konden geen kerntaken benoemen omdat zij geen idee hadden van de financiële gevolgen daarvan. Vreemd, immers: Je gaat geen huis kopen omdat je een x-bedrag kunt uitgeven/lenen. Je vraagt je af wat dat huis moet bieden, kijkt dan naar de kosten en beslist daarna of je die hypotheek op de toekomst wilt nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018