Steun ons en help Nederland vooruit

Kennis van zaken

Donderdag, 16 januari 2014

De Gemeenteraadsverkiezingen gaan dit jaar vooral over de komst van drie rijkstaken (participatie, zorg en jeugdzorg) naar de gemeenten. Het belangrijkste resultaat: de zorg dichter bij de burger. ‘Ontschotting’, minder hulpverleners en dus gerichter werken, is een ander belangrijk voordeel. De raad krijgt invloed op sturing van de zorg. Deze decentralisatie vraagt dus om kennis van zaken van de raadsleden. Hebben zij die kennis? En kan het gemeentelijk apparaat de nieuwe taken aan? Immers, zorg wordt een van de grootste posten in de begroting.

D66 werkt hard aan die kennis in eigen huis. Landelijk organiseren wij tal van opleidingen. In de Kempen heeft D66 één afdeling voor alle gemeenten in plaats van een afdeling per gemeente. Deze afdeling organiseert een cursus van zes blokken met thema’s op regionale en lokale schaal. De verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken (Plasterk) belooft een cursus voor raadsleden, maar legt de verantwoordelijkheid ook bij de politieke partijen. Hij vindt terecht dat zij moeten zorgen voor kennis van zaken bij hun raasleden.

De minister kiest daarnaast voor samenwerken van gemeenten waar het kan en samenvoegen waar het moet. Naar verwachting zullen vooral kleinere gemeenten moeten samenwerken om de decentralisatie tot een succes te maken omdat veel gemeenten die zorgtaak niet (voldoende) aankunnen. Onze regio heeft een rijke cultuur van samenwerking en kan daardoor de decentralisatie goed oppakken, maar lukt dat niet, dan vreest D66 voor samenvoegen. D66 De Kempen werkt veel samen met Best, Oirschot en Eindhoven.

Kiezers die landelijk D66 stemmen weten wat ze kunnen verwachten van D66. In Veldhoven neemt D66 het landelijk beleid van de partij als uitgangspunt voor het lokale verkiezingsprogramma. D66 is klaar voor de verkiezingen en vooral ook voor de zittingsperiode daarna. D66 wil geen beleid voeren vanuit verkiezingspeilingen, maar vasthouden aan het beleid waar wij voor staan.

 

Laatst gewijzigd op 11 mei 2014