Steun ons en help Nederland vooruit

Zij-Instromers van harte welkom

De laatste besluitvormende vergadering van de huidige raadsperiode was voor D66 historisch omdat een oude wens werd ingewilligd. Het resultaat was niet vanzelfsprekend. Aanvankelijk was het nog maar de vraag of de oppositie zich zou laten overtuigen.

De hoeveel werk in de raad neemt toe wat vooral voor kleine(re) fracties een probleem is. Zonder de steun van Dirkje, Marianne en Levien zouden Ingrid, Hein en ondergetekende het werk niet kunnen klaren. Zou een teamlid wegvallen dan ontstaat een opvolgings- en dus continuïteitsprobleem. Dat kan opgelost worden indien burgers gedurende de raadsperiode onder voorwaarden kunnen toetreden. In veel gemeenten is dit al mogelijk, maar Veldhoven kende die praktische nog oplossing niet. D66 zette deze mogelijkheid tot zij-instromen in haar verkiezingsprogramma en maakte het onderdeel van het coalitieprogramma. We mochten dus rekenen op een meerderheid in de raad. Gezien het belang van het onderwerp ging de fractie echter voor een zo hoog mogelijke meerderheid.

Het grootste bezwaar bij een groot aantal raadsleden, ook binnen de coalitie, was tweeërlei: aantasting van de democratische grondslag van de raad en de mogelijkheid voor burgers om als gelukzoeker of ondermijner in de raad te komen. Hoewel je hiertegen geen waterdichte maatregelen kunt nemen waren een Verklaring Omtrent Gedrag en een ingangsdatum (twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen) voor bijna alle raadsleden voldoende voorwaarden voor hun steun.

Opvallend was de opstelling van de VSA-fractie die vier jaar geleden haar handtekening zette onder dit voorstel en nu met uitzondering van één raadslid unaniem tegen het voorstel stemde. Ook een CDA-lid was (om principiële redenen) tegen het voorstel.

Nawoord Willem Hornman:

“Na 19.200 woorden (ongeveer 64 bloggen in acht jaar) neem ik afscheid van deze rubriek. Dank aan lezers en fractie voor dit podium. Ik doe een stapje terug maar blijf actief in de raad en in de regio.”

Laatst gewijzigd op 22 november 2018