Steun ons en help Nederland vooruit

Het nieuwe werkjaar

In de lokale politiek is het nieuwe werkjaar begonnen. De raad bereidt zich voor op de decentralisaties van zorg, welzijn en participatie. Ook wordt hard gewerkt aan andere onderwerpen. Zo is onze fractie betrokken bij de voorbereiding op de vorming van de opvolger van de SRE (strakjes Metropoolregio Eindhoven, MRE) en bij de ontwikkeling van de cultuurnota voor onze provincie. Binnenkort meer over de MRE.

D66-leden uit de provincie kwamen in Helmond bijeen om te praten over de Cultuurnota 2020 van de provincie. In de nota wordt uiteengezet hoe belangrijk cultuur is voor Noord Brabant. Het beleidsstuk wil het volgende bereiken: een cultuuraanbod dat ook een internationaal publiek waaronder expats zal aantrekken; een programma dat evenzeer gewaardeerd wordt door Brabanders; steun van derden, zoals het bedrijfsleven en andere organisaties voor wie cultuur geen kerntaak is; de ontdekking door cultuurliefhebbers van Brabant als cultuurprovincie; erkenning van deze cultuurprovincie in Den Haag, maar ook in Brussel en eerst en vooral een sterker cultuursysteem dat dit alles mogelijk moet maken. Het programma ademt de geest van ons verkiezingsprogramma en daar zijn we een beetje trots op. Juist voor Veldhoven als Brainport gemeente is deze benadering van cultuur belangrijk.

Het cultuursysteem gaat niet uit van een provinciale organisatie dat geld uitdeelt, maar van een fonds dat vraaggericht werkt vanuit de burger. De nadruk ligt op duurzaamheid zodat de continuïteit van cultuur bestendigd wordt. Het fonds richt zich meer op de vrager naar cultuur, de burger, dan op de kunstenaar die met cultuur zijn brood verdient. De creatieve Brabander vindt in cultuur de inspiratie voor zijn werk en zijn bezigheden na dat werk.

Een mooi voorbeeld is Heeze. Al 57 jaar werken daar honderden Heezenaren en vrienden maandenlang in 17 buurtverenigingen en vriendenclubs aan een defil├ę van 17 praalwagens met een cultuurhistorisch thema.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018