Steun ons en help Nederland vooruit

Het hoogste belang

Wanneer is het persoonlijk belang hoger dan het algemeen belang? Als je de vraag zo stelt, dan is de reactie over het algemeen: nooit. In de raad komen echter onderwerpen aan de orde waarin het individuele belang centraal staat.

Dit is vaak het geval bij wijzigingen van bestemmingsplannen. Burgers die verwachten daarvan nadeel te ondervinden dienen een afwijkende zienswijze in. Die zienswijze wordt meegenomen door de raad in de beeldvorming, maar komt niet als afzonderlijk onderwerp ter besluitvorming op de agenda. De indieners willen voorkomen dat de wijziging doorgaat en genoegdoening als hun visie niet wordt gedeeld. Bijna alle zienswijzen verdienen serieuze aandacht en gaan om echt nadelige gevolgen. De gemeente kent om die reden een planschaderegeling.

Toch is de gang naar de gemeenteraad niet altijd de juiste weg. Op de eerste plaats omdat de raad het algemeen belang dient en niet het individuele belang. De raad is geen rechtbank. De raad is evenmin een ombudsman of een rijdende rechter en dit alles geldt ook voor de individuele raadsleden.

Wat is het nadeel van te veel aandacht voor persoonlijke belangen in de raad? Het belangrijkste is dat verwachtingen worden gewekt die doorgaans niet kunnen worden waargemaakt, de raad gaat er immers niet over. Bovendien wordt instemming met zienswijzen al snel gezien als mogelijk precedent.

Toch willen raadsleden graag die puur individuele problemen van burgers delen met die burgers. Je moet weten wat er leeft, een goed beeld krijgen van de problematiek die het gevolg kunnen zijn van raadsbesluiten. Bovendien wil je helpen en dat kan bijna altijd door de weg te wijzen in de jungle van regels, verplichtingen en mogelijkheden. Vriendjespolitiek, dat begrip kennen we ook. Dan is er ook sprake van  persoonlijk belang, van een raadslid. In Veldhoven lijkt die politiek gelukkig al lang verleden tijd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018