Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenten kind van de rekening

De Algemene Beschouwingen stonden in het teken van het begrotingstekort, ontstaan door de enorme toename van de kosten in jeugdzorg. Veldhoven staat daarin niet alleen: zo’n 70% van de gemeenten delen deze problematiek. Oplossingen lijken niet in zicht.

De Algemene Beschouwingen worden beschouwd als de belangrijkste besluitvormende vergadering van het jaar omdat de programmabegroting van het komende jaar op de agenda staat. Bijzonder is dit jaar dat het om de laatste programmabegroting van het zittende college ging. Die begroting is uiteindelijk aangenomen met een opdracht de provincie te informeren over de jeugdproblematiek. Veel belangrijker is de afspraak aan de slag te gaan met plannen om aan de kosten voor jeugdzorg structureel het hoofd te kunnen bieden.

D66 diende samen met VSA een motie in, waarin drie acties werden gevraagd: versterking van de groene agenda, het benutten van de specifieke hightech-kwaliteit van onze regio en regelmatige informatie over resultaten. De motie werd unaniem aangenomen.

Waren de verkiezingen al zichtbaar tijdens de debatten? Sommige leden van de oppositie zochten duidelijk de mogelijkheid om samen te werken, bruggen te slaan. De meeste leden van de oppositie stelden zich daarentegen haast onverzoenlijk op. Menige poging om door aanpassingen moties en amendementen er raadsbreed ‘doorheen’ te krijgen mislukte. Soms zelfs na schorsing en onderling debat tijdens zo’n schorsing maar in de raadszaal. Op zichzelf genomen was dit al een rare situatie. De indruk ontstond dat sommige oppositiepartijen per se een eigen standpunt wilden aanhouden, ook als dat ten koste ging van een beter alternatief. En dat verklaarde de verdeeldheid toen de programmabegroting in stemming werd gebracht.

De nieuwe burgemeester zei op enig moment: “nu wil ik een schorsing, ik moet even afstemmen met het college”. Deze bekentenis was een nieuw geluid uit de mond van een raadsvoorzitter en dat geluid werd  zeer gewaardeerd.Gemeent

Laatst gewijzigd op 22 november 2018