Steun ons en help Nederland vooruit

Een nieuw college voor Veldhoven

Maandag, 12 mei 2014

De beoogde coalitie heeft onder geheimhouding tot vanavond haar concept coalitieprogramma naar de raad gestuurd. ‘Onder geheimhouding’, dus veel kunnen we er hierover nog niet schrijven. Wel dat we trots zijn op het bereikte resultaat. De opstellers (D66 GBV en VSA) hebben hun verkiezingsprogramma op hoofdpunten kunnen samenvoegen tot één samenhangend programma. Het coalitieteam spreekt van een ‘programma’. Het akkoord willen we realiseren met de inbreng van alle raadsfracties, zoals ook goede initiatieven uit de vorige raadsperiode in het programma zijn opgenomen.

Natuurlijk is het programma het belangrijkst, maar dat maakt het coalitieteam, dat het programma inhoud en uitvoering gaat geven, niet minder belangrijk. Het team werd gebaseerd op basis van de beschikbare menskracht: welke fractie heeft op welke punten het beste profiel? Zo ontstond al snel een team met beoogd wethouders die elkaar aanvullen in kennis en ervaring. Het tweede belangrijke uitgangspunt is dat de wethouders ‘ hands on’ willen zijn. Zij willen het huis aansturen op basis van het coalitieprogramma. Dat moet ook wel want er zijn twee dominante taken opgenomen in het coalitieprogramma, die ook in het verkiezingsprogramma van de drie partijen prominent aanwezig waren. Die twee zijn de drie decentralisaties en het terugdringen van de alarmerende schuld van de gemeente: structureel € 190 miljoen. Hoe? Dat geeft de raad aan en in hun opdracht het college.

Twee taken die alles met elkaar te maken hebben want ook de decentralisatie is een bezuinigingsoperatie maar dan vanuit het rijk. Theoretisch kan dat doordat de decentralisatie direct aan de doelgroep wordt aangeboden, in de wijk en aan huis, dus ‘ontschotting’. En die twee kernmerken vragen om wethouders die hands on zijn, de problematiek niet vanuit de regio maar vanuit de Veldhovense praktijk benaderen. Dit team staat er klaar voor, zo zal maandag blijken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018