Steun ons en help Nederland vooruit

Durf

Tijdens de Algemene Beschouwingen (AB) wordt het programma voor  2016 besproken Het programma werd door het college ‘beleidsarm’ genoemd. De reden is simpel. Tot en met de vorige zittingsperiode van de raad heeft de gemeente teveel geïnvesteerd. Misschien was dat in een aantal opzichten verdedigbaar, maar de wrange vruchten moeten we nu plukken: de schulden die we opbouwden tot 2013/2014. Het grootste financiële probleem is de enorme schuldenlast door de aankoop van bouwgrond. Desondanks stond tijdens de AB een investering op het programma, de aanleg van de Zilverbaan. Die aanleg dient drie doelen die op korte termijn worden bereikt: de nieuwe wijk Zilverackers kan sneller worden ontwikkeld, er ontstaan betere perspectieven voor het bedrijventerrein Habraken en het lokale wegennet wordt ontlast. Dat voorstel kost geld dat er wel is, maar wat je in deze tijd met een beleidsarme programmabegroting liever niet zou uitgeven. Als je dit dan toch doet, dan heb je durf.

De Algemene Beschouwingen waren het voorspel op de kerntakendiscussie die de raad in het vroege voorjaar gaat voeren. Bij de kerntakendiscussie gaat het om de wezensvragen van Veldhoven: wie zijn we en waar gaan we naar toe? Om die discussie goed te kunnen voeren verricht de raad veel voorbereidend werk verrichten, zoals de Stadsvisie die deze en de volgende maand aan de orde komt. Ook op de agenda: de bezuiniging op de vier culturele instellingen. En ook hier wordt geld uitgegeven zodat de financiële positie van Veldhoven gezonder wordt.

Er is een rode draad is het benutten van de kansen. Veldhoven is niet de enige gemeente met nieuwe woonwijken in de etalage, niet de enige met een modern bedrijventerrein en met een winkelcentrum dat een negatieve periode doormaakt. Door de plannen in samenhang voortvarend uit te voeren versterken we Veldhoven. Dat realiseren vergt durf.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018