Steun ons en help Nederland vooruit

Drie rode draden

De drie onderwerpen die in de besluitvormende vergadering aan de orde kwamen vormen elk een rode draad in de raadsvergaderingen: bezuinigingen, statushouders/urgenten en de regionale samenwerking.

Hoofdpunt van de agenda was de tweede kwartaalrapportage, de stand van zaken in de gemeente per 1 juli 2016. We boeken nu een goed resultaat, maar in de komende jaren ontstaan nieuwe tekorten indien de plannen van de raad niet worden bijgesteld, ongetwijfeld het hoofonderwerp van de Algemene Beschouwingen in november. Drie fracties klaagden over het gemis aan licht aan het einde van deze donkere tunnel. D66 sprak over een Echternachprocessie, een moeizame gang met drie stappen vooruit en twee terug om op termijn tot een structureel gezonde gemeentebegroting te komen. Voorafgaand aan de vergadering vroegen ruim tweehonderd Veldhovenaren in een protestactie om een nieuw zwembad. Bij die gelegenheid sprak burgemeester Mikkers, die een petitie en heel veel tekeningen aannam, over een duidelijk signaal; “het is aan de politiek om dit signaal op te pikken”. Aan een haalbaar financieringsvoorstel voor een eenvoudig zwembad wordt naar verluid gewerkt door belanghebbenden. Raadbreed hoopt men tot een goede oplossing te komen,

Een fractie diende vragen in over de communicatie met belanghebbenden over de centra voor statushouders en urgenten. De beantwoording maakte duidelijk dat die vragen overbodig waren.  Door dergelijke vragen kan de indruk ontstaan dat onzorgvuldig met belangen van burgers wordt omgegaan. Het stellen van vragen kan daardoor leiden tot stemmingmakerij.

De Commissie Demmers deed onderzoek deed naar de bestuurlijke toekomst van Nuenen CA.  Zij komt tot ingrijpende wijzigingsvoorstellen die Nuenen maar ook alle regiogemeenten zouden raken zonder democratische inbreng van de inwoners. Mikkers verwees naar de bestuurlijke visie van onze raad uit 2015, met slimme samenwerking binnen de regio als uitgangspunt. De raad nam het advies voor kennisgeving aan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018