Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische legitimiteit

Burgemeester Mikkers gaat als portefeuillehouder voor de regionale samenwerking het Algemeen Bestuur van de Metropool Regio Eindhoven vragen in haar werkwijze aandacht te besteden aan de democratische legitimiteit van de activiteiten van de MRE. De MRE is het vervolg op de SRE.

D66 vindt het belangrijk dat de 21 gemeenteraden grip krijgen op de besluitvorming en uitvoering van wat in de regionale samenwerkingsverbanden tot stand komt. De gemeenten Heeze Leende en Waalre namen een motie aan die vroeg om de controle op de MRE door een Rekenkamercommissie. Op voorstel van Mikkers hebben wij die motie aangepast, maar de strekking bleef dezelfde, de vraag om democratische legitimiteit, de controle van de raadsleden op het regionaal bestuur. Dat is lastig met 21 raden in gemeenten die ook veel niet-regionale belangen hebben.

Waarom de portefeuillehouder de motie ontraadde, lag mogelijk in de wijze waarop de kerngroep van raadsleden geprofileerd werd. Gelukkig zei hij dus wel toe het verzoek mee te nemen. De wijze waarop hij de motie behandelde was illustratief voor de moeite die de portefeuillehouder heeft met deze vorm van controle op het MRE-werk. We zullen er goed op letten dat zijn toezegging wordt nagekomen.

Mikkers ziet de MRE niet als een bestuurslaag, zoals gemeente of provincie, maar als een dienstenbureau voor de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant die op steeds wisselende gebieden samenwerken. D66 in Eersel dient de RKC-motie dinsdag in, D66 in Best en Oirschot overwegen nog. De kwestie speelt ook in Cranendonck en Bergeijk maar dan bij andere partijen in de raad.

D66 in de Kempen vindt democratische legitimiteit belangrijk omdat steeds meer voorzieningen in regionaal verband worden geregeld. Denk aan de decentralisaties, maar ook aan politie en brandweer. Als volksvertegenwoordiger wil een raadslid kunnen vaststellen dat de MRE haar taken naar behoren uitvoert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018