Steun ons en help Nederland vooruit

De laatste ronde

De raad gaat zelden over een nacht ijs. Als persoonlijke, zakelijke belangen een rol spelen, gaat aan besluitvorming een lange periode van voorbereiding vooraf. In oktober kwam de raad desondanks op een eerder dit jaar genomen besluit terug en in december leek de raad twee raadsbesluiten uit te stellen over onderwerpen waaraan jaren lang een soms verhit debat vooraf was gegaan. Hoe kan dat?

In het voorjaar nam de raad een beslissing over het parkeerbeleid. Betrokkenen, winkeliers,  omwonenden, eigenaren waren het niet eens en dan vel je als raad een salomonsoordeel. Pas daarna zagen deze ‘stakeholders’ kans om wel met succes de koppen bij elkaar te steken en kon het besluit in oktober worden aangepast. Eind goed al goed? Nee, besluitvorming moet een afronding zijn en geen bel voor de laatste ronde. Het besluit was nodig voor een aantal betrokkenen om hun verantwoordelijkheden te nemen. De gemeente moet door, ondanks individuele belangen van burgers. In december zagen we bijna hetzelfde gebeuren. Een wijziging van een bestemminsplan bleek voor een aantal omwonenden onafwendbaar en zij gingen een week of wat voor de deadline opnieuw aan tafel wat niet leidde tot overeenstemming. De raad zag geen been in de gevraagde dikke maand uitstel. en liet dus geen kostbare tijd verloren gaan. In diezelfde besluitvormende raadsvergadering gaven de cultuurinstellingen de indruk dat hun drie weken eerder met verve gepresenteerde reorganisatieplan door henzelf niet meer in voldoende mate gesteund werd. Een ongebruikelijke actie van D66 was nodig om dat misverstand uit de wereld te helpen. Een van de betrokken directeuren sprak achteraf vergoelijkend van koudwatervrees. Onbegrijpelijk na drie jaar overleg en in dit stadium van besluitvorming.

2016 is het jaar van de kerntakendiscussie en de opvang van vluchtelingen. Laat die net zo warm zijn als onze kerst was. Een goed jaar voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018