Steun ons en help Nederland vooruit

Lokaal?

Donderdag, 13 maart 2014

De keuze tussen landelijk en lokaal was tijdens het lijsttrekkersdebat bij de lokale omroep één van de thema’s. Waarom kiezen voor een lokale partij?

Het belangrijkste voordeel van een lokale partij is de verwevenheid met de gemeente, de belangrijkste bestaansreden is het voortbestaan van de gemeente zelf. Het belangrijkste nadeel? Lokale partijen hebben geen regionaal en nationaal kennisnetwerk, zij missen daardoor het delen van kennis en ervaring. Organisaties als VNG voorzien weliswaar in opleidingen/workshops, maar lokale partijen zie je er nauwelijks. Conclusie: buiten de gemeentegrens kunnen lokale partijen nauwelijks het beleid beïnvloeden dat betrekking heeft op de eigen gemeente. En intergemeentelijke samenwerking is essentieel.

Landelijke partijen verzorgen eigen opleidingen, waar kennis en ervaring wordt gedeeld. Landelijke partijen stemmen hun beleid af op hun lokale afdelingen. De lijnen tussen landelijk en lokaal zijn kort waardoor je als lokaal politicus wel degelijk invloed hebt op de relevante wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Landelijke verkiezingen worden immers in het lokale stemlokaal bepaald. Enkele kandidaat raadsleden van de lokale partijen zijn ook lid van een landelijke partij die meedoet aan de verkiezingen. Kunnen zij niet kiezen? D66 wil dat haar kandidaten die keuze wel maakt.

In de afgelopen vier jaar zagen wij bijna nooit lokale partijen bij bijeenkomsten die niet alleen voor Veldhoven bestemd waren, zoals voorlichtingsprogramma’s van regionale zorginstellingen, NRE en Brainport. Die bijeenkomsten zijn essentieel voor een goede invulling van het raadswerk. De decentralisaties kunnen alleen slagen wanneer de regiogemeenten samenwerken. Samenwerking is de enige mogelijkheid om de onafhankelijkheid van de gemeenten te behouden. Die samenwerking moet democratisch controleerbaar zijn.

D66 Veldhoven is onderdeel van de afdeling D66 De Kempen, samen met Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard en Eersel. Wij zien elkaar regelmatig en bespreken regionale vraagstukken. D66 is dus klaar voor de samenwerking. Veldhoven staat er gelukkig niet alleen voor.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018