Steun ons en help Nederland vooruit

Blog

Hieronder vind u alle blogs die deze periode door Willem Hornman geschreven zijn, 300 woorden waarin hij ingaat op een actueel onderwerp.

Zij-Instromers van harte welkom

Woensdag, 28 februari 2018

De laatste besluitvormende vergadering van de huidige raadsperiode was voor D66 historisch omdat een oude wens werd ingewilligd. Het resultaat was niet vanzelfsprekend. Aanvankelijk was het nog maar de vraag of de oppositie zich zou laten overtuigen

Levendigheid in de raad

Vrijdag, 22 december 2017

De laatste besluitvormende vergadering van dit jaar had onmiskenbaar een D66-profiel door onze motie met betrekking tot het raadsvoorstel “Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven’.

Gemeenten kind van de rekening

Donderdag, 9 november 2017

De Algemene Beschouwingen stonden in het teken van het begrotingstekort, ontstaan door de enorme toename van de kosten in jeugdzorg. Veldhoven staat daarin niet alleen: zo’n 70% van de gemeenten delen deze problematiek. Oplossingen lijken niet in zicht.

Vrij baan voor het zwembad

Vrijdag, 27 oktober 2017

September 2016: een grote manifestatie op het Meiveld voor behoud van het zwembad; oktober 2017: unaniem neemt de raad het besluit tot nieuwbouw van het zwembad. Wat gebeurde er in die 13 maanden?

Muziekschool: Harmonieus slotakkoord

Donderdag, 28 september 2017

Het klinkt niet alleen wrang, dat was het ook: een raad die uitsluitend in een motie van treurnis één geluid kon laten horen.

Praatjes voor de vaak?

Maandag, 17 juli 2017

In haar laatste zitting voor het zomerreces keurde de gemeenteraad na nogal wat discussie de jaarcijfers 2016 en de Voorjaarsnota goed.

Veldhovense politiek loopt averij op

Donderdag, 22 juni 2017

De Veldhovense politiek heeft flinke averij opgelopen door een onverwachte coalitiewisseling en door de wijze waarop sommige media daarmee omgingen.

Ruimte voor debat

Donderdag, 6 april 2017

De besluitvormende vergadering van 28 maart leek aanvankelijk een routineuze aangelegenheid. Het merendeel van de onderwerpen was immers een hamerstuk,...

Vertrouwen

Donderdag, 22 december 2016

De agenda van de laatste besluitvormende vergadering van dit jaar leidde tot maar weinig discussie.

Het weer klaart op

Vrijdag, 18 november 2016

De Algemene Beschouwingen onderscheidde zich van de vorige twee door een algemeen positieve insteek. Die ontwikkeling brengt hoop op de afronding van een aantal hoofdpijndossiers.

50 Jaar D66

Donderdag, 20 oktober 2016

Alexander Pechtold verraste 14 oktober de leden van D66: een felicitatie met onze 50e verjaardag. We mogen we vrienden en familie een lidmaatschap aanbieden en krijgen we een presentje toe. Dus, beste Veldhovense D66-kiezer, aarzel niet en wordt lid.

Drie rode draden

Vrijdag, 23 september 2016

De drie onderwerpen die in de besluitvormende vergadering aan de orde kwamen vormen elk een rode draad in de raadsvergaderingen: bezuinigingen, statushouders/urgenten en de regionale samenwerking.

Noord Entree krijgt gezicht

Vrijdag, 15 juli 2016

Tijdens een uitgebreide rondleiding door het City Centrum en de Passage kregen de raadsleden kort voor het zomerreces een positieve indruk van de ontwikkelingen in het centrumgebied.

Samenspraak in een uur

Donderdag 23 juni 2016

De besluitvormende vergadering van dinsdag 14 juni duurde slechts een uur, is de raad uitgepraat?

Ruime meerderheid voor kerntaken

Donderdag, 31 maart 2016

Het vaststellen van de kerntaken, een belangrijk beleidsinstrument van de raad, leidde tot een fel debat waarin de ergernis tussen oppositie en coalitie in de raadszaal zichtbaar werd.

Kerntakendiscussie: hypotheek op de toekomst

Zaterdag, 7 februari 2016

Politiek Veldhoven houdt zich momenteel bezig met de kerntakendiscussie; een discussie waarin je vaststelt welke taken de gemeente binnen afzienbare tijd en wat verder weg op zich moet nemen.

De laatste ronde

Maandag, 4 januari 2016

De raad gaat zelden over een nacht ijs. Als persoonlijke, zakelijke belangen een rol spelen, gaat aan besluitvorming een lange periode van voorbereiding vooraf.

Durf

Zaterdag, 21 november 2015

Tijdens de Algemene Beschouwingen (AB) wordt het programma voor 2016 besproken Het programma werd door het college ‘beleidsarm’ genoemd. De reden is simpel.

Vluchtelingen, afvalstoffen en de auditcommissie

Donderdag, 24 september 2015

Het aantal punten op de raadsvergadering van 15 september was bescheiden, maar zij waren alle politiek heel belangrijk. Het meest actueel was de vluchtelingenopvang.

58 Minuten

Maandag 27 juli 2015

Binnen een uur klaar met een besluitvormende vergadering, heeft de Veldhovense raad dan niets te melden?

Het hoogste belang

Maandag, 15 juni 2015

Wanneer is het persoonlijk belang hoger dan het algemeen belang? Als je de vraag zo stelt, dan is de reactie over het algemeen: nooit. In de raad komen echter onderwerpen aan de orde waarin het individuele belang centraal staat.

MRE in wording

Dinsdag, 5 mei 2015

Enkele maanden geleden maakte het ”Samenwerkingsverband Regio Eindhoven” plaats voor “Metropool Regio Eindhoven”. De organisaties lijken op elkaar maar de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten.

Zadeldekje

Donderdag, 26 maart 2015

Een overwinning kent ook verliezen. Zo werd het D66-zadeldekje afgelopen weekend van mijn fiets gehaald. De schaduwzijde van succes? Hoe dan ook: we zijn blij met de verkiezingswinst van D66 in de Provinciale Verkiezingen.

Lente

Vrijdag, 30 januari 2015

Een klein jaar na de verkiezingen lijken coalitie en oppositie elkaar wat beter te vinden in het raadswerk. Dat is de conclusie na een lange oordeelvormende vergadering die over twee dagen werd verdeeld.

Democratische legitimiteit

Dinsdag, 16 december 2014

D66 vindt het belangrijk dat de 21 gemeenteraden grip krijgen op de besluitvorming en uitvoering van wat in de regionale samenwerkingsverbanden tot stand komt. Op voorstel van Mikkers hebben wij de motie aangepast, maar de strekking bleef dezelfde,...

Zwartepieten

Dinsdag, 18 november 2014

Het is koud in de raadszaal. Dat schreef het Eindhovens Dagblad in haar verslag over de Algemene Beschouwingen die op 11 november werden afgerond. Die typering klopt maar zwartepieten helpt niet, eerlijk zijn en kleur bekennen wel.

Knipmessen

Maandag, 3 oktober 2014

De Algemene Beschouwingen mag men zien als het politieke hoogtepunt van het jaar. In Veldhoven was het gebruikelijk dat enkele tientallen moties en amendementen worden ingediend. Sinds een aantal jaren neemt dat aantal af...

Minder meer

Vrijdag, 10 oktober 2014

In het coalitieprogramma staat dat het huishoudboekje op orde moet zijn. Toch koos de raad met uitzondering van één partij gelukkig voor een extra reservering van € 50.000 ten behoeve van de minima.

Slecht geslapen

zaterdag, 13 september 2014

Week 37 wordt in de annalen van de Veldhovense politiek geschiedenis bijgeschreven als een absoluut dieptepunt.

Het nieuwe werkjaar

Maandag, 1 september 2014

In de lokale politiek is het nieuwe werkjaar begonnen. De raad bereidt zich voor op de decentralisaties van zorg, welzijn en participatie.

De wandelgangen

Maandag, 7 juli 2014

De besluitvormende vergadering van 1 juli was een dieptepunt in de nog prille geschiedenis van deze raadsperiode. Waar ging het fout?

Leidt smalle benadering tot tunnelvisie?

Woensdag, 4 juni 2014

De analyse van de Metropool Regio Eindhoven in het ED van 2 juni bood (in de woorden van het ED) een ‘onthutsend inkijkje op de regionale’ journalistiek.

Een nieuw college voor Veldhoven

Maandag, 12 mei Veldhoven

De beoogde coalitie heeft onder geheimhouding tot vanavond haar concept coalitieprogramma naar de raad gestuurd. ‘Onder geheimhouding’, dus veel kunnen we er hierover nog niet schrijven. Wel dat we trots zijn...

Lokaal?

Donderdag, 13 maart 2014

De keuze tussen landelijk en lokaal was tijdens het lijsttrekkersdebat bij de lokale omroep één van de thema’s. Waarom kiezen voor een lokale partij?

Geen gezicht

Dinsdag, 4 maart 2014

Als je er niet op let, dan zie je het niet. Het zou een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn. De observatie betreft de verkiezingsuitingen langs de openbare wegen in Veldhoven.

De laatste ronde

Donderdag, 13 februari 2014

Met de vergadering van afgelopen dinsdag kwam een einde aan de zittingsperiode van de gemeenteraad. We hebben er van genoten, van de eerste tot de laatste vergadering.

Kennis van zaken

Donderdag, 16 januari 2014

De Gemeenteraadsverkiezingen gaan dit jaar vooral over de komst van drie rijkstaken (participatie, zorg en jeugdzorg) naar de gemeenten. Het belangrijkste resultaat: de zorg dichter bij de burger.

Drie kwartier

Donderdag, 19 december 2013

De laatste jaren zijn de stoelen van de publieke tribune regelmatig bezet. Door scholieren, die een verplicht nummer praktijkonderwijs afwerken. De leerlingen die op de laatste raadsvergadering van dit jaar aanwezig waren, konden al na drie kwartier naar huis.

Raad kiest voor trio

Zaterdag, 30 november 2013

Waarom vinden we een trio te klein? Regeren is vooruit zien. Het college heeft veel plannen en strakjes krijgt het college nog veel meer voor haar kiezen. Dan worden rijkstaken overgeheveld, maar met minder geld dan het rijk nu heeft.

Willen moet je kunnen

Donderdag, 7 november 2013

Hans van Mierlo zei het al: willen moet je kunnen. De boodschap is duidelijk: je houdt zelf je broek op, gelooft in je eigen kracht. Niet iedereen heeft de mogelijkheden zelf de broek op te houden.