Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 november 2019

Algemene Beschouwingen, begroting 2020

Deze maand vonden in de gemeenteraad de jaarlijkse Algemene Beschouwingen plaats, een vergadermarathon waarin de programmabegroting en daarmee het beleid voor het komende jaar en (in hoofdlijnen) de twee jaren daaropvolgend worden vastgesteld. Sterk met twee zetels D66 kan terugkijken op een succesvol debat waarin zij een meerderheid wist te behalen voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2019 zaterdag 2 november 2019
D66-motie ‘betrek jongeren bij Omgevingsvisie’ aangenomen

D66-motie ‘betrek jongeren bij Omgevingsvisie’ aangenomen

De gemeente Veldhoven is druk doende met de voorbereidingen voor Omgevingsvisie. Dat is één van de nieuwe instrumenten binnen de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. De Omgevingsvisie gaat de richting aangeven voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Vanwege het grote belang ervan, heeft D66 bij het college aangedrongen op een uitgebreid traject…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 september 2019 woensdag 3 juli 2019 dinsdag 14 mei 2019

Samen voor ruimtelijke kwaliteit én duurzaamheid

Op 14 mei stond het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit' op de raadsagenda. Dit document vervangt de oude Welstandsnota. Was deze in z'n eerste versie nog wat zuinig met het benadrukken van het belang van duurzaam bouwen, dankzij een amendement van D66, VSA en de PvdA neemt duurzaamheid er nu een belangrijke plek in. En…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 februari 2019
Druk op de weg en de politiek

Druk op de weg en de politiek

Het is druk op de wegen in en om Veldhoven. Iedereen die hier woont en/of werkt zal dat beamen. In de afgelopen weken heeft de lokale politiek vrijwel geheel in het teken van verkeer en vervoer gestaan. Ook tijdens de behandeling van de plannen in diverse vergaderingen liep de druk zo nu en dan behoorlijk…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 februari 2019 woensdag 30 januari 2019
Bereikbaarheid De Run

Bereikbaarheid De Run

Op verzoek van D66 is dinsdag 29 januari jl. in de gemeenteraad van Veldhoven het maatregelenpakket ter verbetering van de bereikbaarheid van De Run besproken. Rijk, Provincie, ASML en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven investeren samen 50 miljoen euro in een grote set maatregelen, die met name de Kempenbaan moeten gaan ontlasten. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 januari 2019

Gelukkig nieuwjaar allemaal!

D66's Sigrid Kaag richtte zich in 2018 in de Abel Herzberglezing, tot de mensen 'in het midden'. De mensen die zich niet over willen geven aan de polarisatie, die nu overal ter wereld zo prominent aanwezig is. Ze riep hen die geloven ín, en werken áán redelijkheid en medemenselijkheid op om hun stem te laten…

Bekijk nieuwsbericht