Steun ons en help Nederland vooruit

58 Minuten

Binnen een uur klaar met een besluitvormende vergadering, heeft de Veldhovense raad dan niets te melden? Jawel, maar op dit moment nog niet zoveel. Een korte uitleg.
Op de agenda stond onder meer de kaderstelling voor het zwembad, als hamerstuk. De raad had in een voorbereidende vergadering alle punten al besproken zodat het onderwerp een hamerstuk werd. Ook de Voorjaarsnota stond ter behandeling en daarvoor werd de nodige tijd uitgetrokken. De voorjaarsnota dient als voorbereiding op de Algemene Beschouwingen. In die Algemene Beschouwingen wordt het beleid voor het komende jaar vastgesteld. De Voorjaarsnota helpt bij het bepalen van de kaders, het uitzetten van de piketpaaltjes, waarlangs je het beleid in grote lijnen kunt duiden. In de laatste besluitvormende vergadering, van dinsdag  14 juli, zat dat er niet in, want het geld is op. Belangrijkste oorzaken: Veldhoven betaalt veel rente aan duur ingekochte grond en de decentralisatie is voor een deel ook een bezuinigingsoperatie.
Voordat je het beleid vaststelt moet je weten welke financiële middelen je hebt. Om dat te kunnen bepalen maak je gebruik van de kwartaalrapportage die vaststelt hoeveel geld is uitgegeven en waaraan. Eventueel kun je het uitgavenpatroon bijstellen voor de volgende kwartalen in het lopende jaar. De raad krijgt in de loop van augustus de cijfers over het tweede kwartaal binnen en heeft dan een beter beeld van de financiële stand van zaken.
De raad is ook volop bezig met de kerntakendiscussie en de ontwikkeling van een nieuwe stadsvisie. Deze beleidsnota’s houden zich bezig met de vraag wat wij in de toekomst van de gemeente verwachten (regiegemeente met initiatieven bij de burger?) en hoe we de functie als woonplaats willen invullen (kleine stad met dorps karakter?). Beslissingen daarover vallen in het eerste kwartaal van 2016. De Algemene Beschouwingen zullen daarmee ook een bondig karakter hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018