Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

Impressie ledenvergadering D66 De Kempen

De halfjaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering van D66 De Kempen bood een interessante inkijk in de stikstofkwestie. Inge Meeuwis (Best) is lid van de D66-fractie van de Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Onze partij heeft 5 leden in de Staten en een gedeputeerde in de provinciale coalitie. Die coalitie is onder zware druk komen te staan door de onduidelijke houding van het CDA in de stikstofkwestie. Het CDA heeft twee zetels in het provinciale bestuur, maar trok zich voorlopig uit dit college terug. Al in 2017 stelde de Provincie een beleidsplan terzake stikstof op, dat ook door het CDA werd gesteund. Het is op dit moment onbekend hoe de zaak zich verder ontwikkelt.

Vacature

René ter Huurne nam afscheid van D66 en daarmee ook van het bestuur van D66 De Kempen. Daarmee is een vacature ontstaan in de portefeuille Teamontwikkeling en Opleiding. René wordt zeer gemist. De vergadering benadrukte zijn goede en belangrijke inbreng, met name bij het trainen van nieuwe raadsleden. Een opvolger wordt gezocht.

Financiën

Een afdeling heeft een zelfstandige gezonde en duurzame financiering nodig om lokaal activiteiten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Daarin zijn vooral campagnes en opleidingen belangrijk. Een poging van het landelijk bestuur om een deel van die lokale financiële middelen naar de landelijke organisatie te laten afvloeien leidde schipbreuk op het laatste congres. Punt van aandacht is dat giften en donaties vaak zijn vaak voor lokale besteding geoormerkt door donateurs. De begroting 2020 van afdeling De Kempen werd met algemene stemmen aangenomen.

Toekomst

De algemene afdelingsvergaderingen (AAV’s) zullen voortaan korter voorafgaand aan de Congressen worden georganiseerd. Het visiedocument voor de lokale verkiezingen 2018 zal tijdig worden geactualiseerd ten behoeve van de periode 2022-2026.