Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 november 2019

Algemene Beschouwingen, begroting 2020

Deze maand vonden in de gemeenteraad de jaarlijkse Algemene Beschouwingen plaats, een vergadermarathon waarin de programmabegroting en daarmee het beleid voor het komende jaar en (in hoofdlijnen) de twee jaren daaropvolgend worden vastgesteld.

Sterk met twee zetels

D66 kan terugkijken op een succesvol debat waarin zij een meerderheid wist te behalen voor haar moties dankzij overleg en samenwerking met andere fracties. Onze motie om in plaats van nog meer eentonige grasvelden aan te leggen, juist in te zetten op biodiversiteit door aanleg van bloemvelden en vaste planten, werd zelfs raadsbreed aangenomen.

In het algemeen kunnen we stellen dat binnen de raad een sterke fractiediscipline heerst. Die vertaalt zich het meest zichtbaar in een hondstrouwe opstelling van de coalitiefracties, die weinig ruimte lijkt te bieden voor initiatieven van de oppositie. “Lijkt”, want dit jaar stelde de coalitie zich wat meer open voor de standpunten van de oppositie. Deze trendverandering, zo halverwege de zittingsperiode, komt geen moment te vroeg. Voor samenwerking in het belang van heel Veldhoven is dualisme namelijk een voorwaarde.

Toch werd duidelijk dat het college een beleid voert waarin eigen stokpaardjes (zoals het enorm dure ‘gratis’ parkeren) belangrijker lijken dan het welbevinden van de burger. Dat maken bijvoorbeeld de aangekondigde bezuinigingen op groen duidelijk. Ondanks dat telkens weer door inwoners wordt aangegeven dit als belangrijk onderwerp in onze gemeente te zien: onderhoud en diversiteit van groen, voorkomen en opruimen van zwerfvuil.

OZB

Het college ervaart het begrotingstekort niet als een probleem, want de ozb kan altijd worden verhoogd. Voor komend jaar zelfs met ruim 13%! D66 is niet principieel tegen een OZB verhoging, maar wel als deze slechts wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken. We toonden tijdens de Algemene Beschouwingen aan dat je met gezond verstand, zonder extra kosten, meer uit de begroting kunt halen. Dat vereist creativiteit en keuzes maken. Daar staan wij ook in 2020 voor!