Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 november 2019

D66-motie ‘betrek jongeren bij Omgevingsvisie’ aangenomen

De gemeente Veldhoven is druk doende met de voorbereidingen voor Omgevingsvisie. Dat is één van de nieuwe instrumenten binnen de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. De Omgevingsvisie gaat de richting aangeven voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Vanwege het grote belang ervan, heeft D66 bij het college aangedrongen op een uitgebreid traject van samenspraak.

In de raadsvergadering van 29 oktober 2019 hebben we een motie ingediend waarbij we het college oproepen om extra veel moeite te stoppen in het betrekken van jongeren bij deze samenspraak. Zij zijn het immers die de toekomst van Veldhoven vormen, en dus het langst met de impact van de keuzes in de Omgevingsvisie geconfronteerd worden.

Het is echter wel een feit dat veel jongeren lastig te porren zijn voor een traditioneel samenspraaktraject. Het college moet volgens D66 dan ook extra veel moeite doen om hen te betrekken op een manier die aansluit bij hun levensfase, levenswijze én mediagebruik. “Wees vernieuwend en creatief”, was onze devies.

De D66-motie is breed gesteund en ook overgenomen door het college van B& W.

We laten ons, samen met de Veldhovense jongeren, graag verrassen door een frisse aanpak!