Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 mei 2019

Samen voor ruimtelijke kwaliteit én duurzaamheid

Op 14 mei stond het ambitiedocument ‘Samen voor ruimtelijke kwaliteit’ op de raadsagenda. Dit document vervangt de oude Welstandsnota. Was deze in z’n eerste versie nog wat zuinig met het benadrukken van het belang van duurzaam bouwen, dankzij een amendement van D66, VSA en de PvdA neemt duurzaamheid er nu een belangrijke plek in. En dat is terecht. Want bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en wijken is het goed om direct het milieubelang mee te nemen. Aan de basis van het document stond een burgerinitiatief van twaalf inwoners van Veldhoven die aandrongen op een steviger positie van duurzaamheid in het ambitiedocument.

De nu vervangen Welstandsnota was een vrij dwingend document met nogal wat regels waaraan huizen en gebouwen moesten voldoen. Het nieuwe ambitiedocument is een opstap naar de Omgevingswet die 2022 ingaat. Met de invoering van die wet breekt een heel nieuw tijdperk van regels rond bouwen aan. In grote lijnen komt het erop neer dat er veel minder door de overheid geregeld en bedongen wordt en dat bewoners en bouwers meer ruimte krijgen om naar eigen inzicht iets te realiseren. Ook binnen de Omgevingswet wordt ‘duurzaamheid’ een belangrijk uitgangspunt.

In eerste instantie is D66 samen met VSA aan de slag gegaan om het burgerinitiatief om te vormen tot een amendement voor het ambitiedocument. Toen bleek dat ook de PvdA er al mee aan de gang was, hebben we met drie partijen één voorstel gemaakt, dat inmiddels door alle fracties in de gemeenteraad is omarmd. Dat duurzaam bouwen een noodzaak is en verder gaat dan een paar zonnepanelen, is dan ook voor iedereen duidelijk. We moeten onze manier van bouwen en inrichten zodanig veranderen, dat we voorbereid zijn op de veranderingen die op ons afkomen én als we de wereld ook in de toekomst leefbaar willen houden.

Op grond van het amendement van D66, VSA en PvdA wordt duurzaamheid een criterium in het ambitiedocument, de opmaat naar de Omgevingswet. Niet alleen een mooi resultaat voor onze leefomgeving, maar ook voor de samenwerking tussen oppositie en coalitiepartijen in de gemeenteraad en met een burgerinitiatief.